ÜÇ KRİTİK GÜN: KANT KONFERANSI

17-18-19 Kasım 2022

MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu, İstanbul

Kant felsefesi tüm felsefe tarihinin önemli kırılma noktalarından biridir. Kant’ın açtığı patikalar günümüz felsefesinde tartışılan pek çok konunun yolunu açmış ve felsefeyi onsuz düşünülemeyecek bir noktaya getirmiştir. Bu nedenle Kant’ın felsefi mirası günümüzde tüm zenginliğiyle incelenmeye, tartışılmaya ve genişletilmeye devam etmektedir. Yalnızca Kant felsefesine adanmış sayısız tez çalışması, ondan fazla uluslararası prestijli dergi ve her yıl farklı dillerde yayımlanan yüzlerce kitap ve makale, farklı coğrafyalarda kurulan Kant Toplulukları, yıllık ya da iki yılda bir düzenlenen Kant konferansları bunun en önemli göstergelerinden biridir. Türkiye Kant Topluluğu da bu çalışmaları destekleyen ve güncel Kant tartışmalarının Türkiye’de takip edilebilmesini amaçlayan, bu bağlamda uluslararası yapılarla da iş birliği yapan faaliyetler yürütüyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü ev sahipliğinde, ulusal kapsamda düzenlenen bu konferans da bu çabanın bir ürünü.

“Üç Kritik Gün” Konferansı, Kant’ın Saf Aklın EleştirisiPratik Aklın Eleştirisi ve Yargı Gücünün Eleştirisi adlı üç Kritik eserine odaklanan ve bu eserlerin siyaset, etik, epistemoloji, estetik, din gibi alanlarla ilişkili yönlerine işaret edecek bir konferans olarak tasarlandı. Her bir gün bir Kritik’e odaklanacak olan konferansa Türkiye’nin farklı üniversitelerinden Kant çalışan akademisyenler katılacak ve Kritikler ışığında Kant felsefesinin muazzam yapısı ele alınacak. Konferans sunumları sadık bir okuma ile sınırlı olmayacak, farklı düşünmeye teşvik edebilecek eleştirel başlıklara da yer verecektir.

“Üç Kritik Gün” Türkiye’de Kant çalışan akademisyenlerin bir araya gelip görüş alışverişinde bulunabilecekleri, çalışmalarından birbirlerini haberdar edebilecekleri ve geleceğe yönelik akademik ya da akademi dışı çalışma ve iş birlikleri oluşturabilecekleri bir zemin yaratma ve doktora öğrencilerinin de çalışmalarını sunmalarına vesile olma amacı taşıyor. 

Üç Kritik Gün: Kant Konferansı Düzenleme Komitesi