Dicle Üniversitesi Kültür ve Sanat Merkezi Sur/Diyarbakır

1. GÜN – (7 Mart 2024)

09:00 – 09:30 Açılış Konuşmaları

Dicle Üniversitesi Felsefe Bölümü Sempozyum Koordinatörü Sıracettin Aslan
Dicle Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı Nurten Öztanrıkulu Özel
Türkiye Kant Topluluğu Başkanı Gamze Keskin
Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Mehmet Mesut Ergin
Sur İlçe Kaymakamı ve Sur Belediye Başkan V. Asım Solak
Dicle Üniversitesi Rektörü Mehmet Karakoç

1.Oturum / 09:30 – 11:00 – Oturum Başkanı: Bülent Sönmez (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Felsefe Bölümü)

 • Ahmet Ayhan Çitil (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü): Kantçı Düşüncede Mutlak ve İzâfî Gaybın Konumlandırılışı
 • Çetin Türkyılmaz (Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü): Bergson ve Kant: Zihinsel Bir Görünün Olanağı Sorunu
 • Mert Can Yirmibeş (Mardin Artuklu Üniversitesi Felsefe Bölümü): Kuruculuk ve Regülatiflik Ayrımında Modalite Kategorisinin Konumu

2.Oturum / 11:15 – 12:45 – Oturum Başkanı: İbrahim Halil Çetres (Mardin Artuklu Üniversitesi Felsefe Bölümü)

 • H. Bülent Gözkân (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü): Kant’ın Biyoloji Felsefesi
 • Gökhan Orhan (Mardin Artuklu Üniversitesi Felsefe Bölümü): Badiou’dan Kant’a: Canlılığın Yazılmayan Hikayesi
 • Mahmut Meçin (Mardin Artuklu Üniversitesi Felsefe Bölümü): Kant’ın Epistemolojisinde İnsanın Bilgi(lenim) Sistemi: İnsan Nasıl Bilir?

3. Oturum / 14:00 – 15:30 – Oturum Başkanı: Yunus Cengiz (Mardin Artuklu Üniversitesi Felsefe Bölümü)

 • Gamze Keskin (Kırklareli Üniversitesi Felsefe Bölümü): Kant’ın Estetiğini Epistemolojisinden Ayırabilir miyiz?: Yeti Merkezli Bir Soruşturma
 • Tuğba Yazıcı (Atatürk Üniversitesi Felsefe Bölümü): Kant’ın Estetik Yargı Yetisindeki Amaçsız Amaçlılık İlkesinden İnsanın Özgürlüğüne Bir Kapı Aralanabilir mi?
 • Enis Elmas (Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü): Kant Epistemolojisindeki İmgelem Yorumuna Dair Çağdaş Özne Okumaları: Heidegger Ve Derrida Perspektifi

4. Oturum / 15:45 – 17:30 – Oturum Başkanı: Senem Kurtar (Gaziantep Üniversitesi Felsefe Bölümü)

 • Senem Kurtar (Gaziantep Üniversitesi Felsefe Bölümü): Mekân ve Zaman Fenomenolojisi İzleğinde “Kant’ı Kant’tan Daha İyi Anlamak!”
 • Kubilay Hoşgör (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe Bölümü): Saf Aklın Disiplini ile Karşıtlığı İçinde Kültüre Kant’ın Yaklaşımı Üzerine Spekülasyonlar
 • Gökhan Savaş (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü): İptal Edilenin Geri Dönüşü: ‘Kendinde’liğe Bugün Neden İhtiyaç Duymalıyız?
 • Sefa Melih Akgün (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü): Saf Aklın Eleştirisi’nde Salaklık

2. GÜN –  (8 Mart 2024)

1.Oturum / 09:00 – 10:30 –  Oturum Başkanı: Seyit Ahmet Atak (Dicle Üniversitesi Felsefe Bölümü)

 • Nurten Öztanrıkulu Özel (Dicle Üniversitesi Felsefe Bölümü:) Kant’ın Kritik Felsefesinde Humecu Skeptisizmin Epistemik Statüsü
 • Ferdi Selim (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Felsefe Bölümü): Epistemolojinin İcadı: Rortyci Ayna Metaforu Perspektifinden Kant’ın Bilgi Anlayışı Üzerine Bir Tartışma
 • Kutlu Tuncel (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü): Kant ve Descartes’ın Kötü Cini: Felsefenin Skandalı Olarak Global Şüphecilik

2.Oturum / 10:45 – 12:15 – Oturum Başkanı: Ömer Bozkurt (Mardin Artuklu Üniversitesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı)

 • Baha Zafer (İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü): Genel İzafiyet Teorisinin İzinde: Cassirer’in Kant Felsefesi Yorumu Üzerine
 • Mustafa Koç (İnönü Üniversitesi Felsefe Bölümü): Kant’ın Uzay Ve Zaman Kuramı Bağlamında Zamanın Başlangıç Koşullarının Epistemolojik İmkânı
 • Mustafa Efe Ateş (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe Bölümü): Kant, Determinizm Biçimleri ve Coğrafyanın Bir Bilim Olarak İnşası

3.Oturum / 14:00 – 15:30 – Oturum Başkanı: Ahmet Ayhan Çitil (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü)

 • Özgüç Güven (İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü): Kant-Eberhard Tartışması: Güncellenen Transendental Felsefe
 • Halise Avşar (İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü): Kant ve Matematik
 • Osman Gazi Birgül (Manisa Celal Bayar Üniversitesi Felsefe Bölümü): İmleyiciler ve Kant’ın Uyuşmayan Geometrik Simetrikleri

4.Oturum (Paralel Oturum-Büyük Salon) / 15:45 – 17:15 – Oturum Başkanı: Abdurrazak Gültekin (Bingöl Üniversitesi Felsefe Bölümü)

 • Mehmet Arslan (Samsun Üniversitesi Temel Bilimler Bölümü): Dil Ve Düşünce ve “Sınır”
 • Sıracettin Aslan (Dicle Üniversitesi Felsefe Bölümü): Kant Felsefesinde Dil-Bilgi İlişkisi Üzerine
 • Erman Kar (Çankırı Karatekin Üniversitesi Felsefe Bölümü): Bilme Yetisinin Sınırı Olması Bakımından Metafizik: Aristoteles ve Kant’ta Metafiziğin Bilimselliği Üzerine

4.Oturum (Paralel Oturum-Kitaplık) / 15:45 – 17:15 – Oturum Başkanı: Sedat Bingöl (Mardin Artuklu Üniversitesi Felsefe Bölümü)

 • Necip Uyanık (Mardin Artuklu Üniversitesi Felsefe Bölümü): Negatif Teolojiden Kritik/Agnostik Epistemolojiye: Kant Epistemolojisinin Ksenophanesçi Kökenleri Üzerine Bir Araştırma
 • Zülal Hazal Karakaş (Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü): Şema ve İdea Kavramları Açısından Kant ile Platon Bağlantısı Üzerine
 • Fatih Kök (Dicle Üniversitesi Felsefe Bölümü): Eukleides Dizgesinde Ne ‘Görü’ldü?

Değerlendirme ve Kapanış Oturumu / 17:30-18:15 – Oturum Başkanı: Nurten Öztanrıkulu Özel

 • Ahmet Ayhan Çitil
 • Çetin Türkyılmaz
 • Gamze Keskin
 • Hasan Bülent Gözkân
 • Özgüç Güven
 • Senem Kurtar
 • Sıracettin Aslan