Mersin Üniversitesi Uğur Oral Kültür Merkezi   Yenişehir/Mersin

1. GÜN – (2 Mayıs 2024)

09:00 – 9:30 Açılış Konuşmaları

Türkiye Kant Topluluğu Başkanı Gamze Keskin
Mersin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Taşkıner Ketenci
Mersin Üniversitesi Rektörü Erol Yaşar

 1. Oturum / 09:30 – 11:00 – Oturum Başkanı: Zehragül Aşkın
 • H. Bülent Gözkân (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü): Teleolojiden Ahlâki Bir Dünyaya
 • Baha Zafer (İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü): Kant’ın Doğa Felsefesinde Madde Miktarı – Kuvvet İlişkisi Üzerine
 • Sefa Melih Akgün (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü): Aydınlanma Nedir: Bir Makineden Daha Fazlası

2. Oturum / 11:15 – 12:15 – Oturum Başkanı: Barış Bağcı

 • Mehmet Arslan (Samsun Üniversitesi): Yargı, Tasarım ve Paradoks
 • Umut Eldem (Doğuş Üniversitesi): Kant’ta Aklın Birliği Problemi

3. Oturum / 14:00 – 15:30 – Oturum Başkanı: Nurten Öztanrıkulu Özel

 • Ferdi Selim (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi): Kant Etiğinde Motivasyon ve Gerekçelendirme: ‘Akıl Olgusu’ Üzerine Bir Tartışma
 • Muhammet Emin Erdemli (Ondokuz Mayıs Üniversitesi): Kant’ın Yalan Kavramı Bağlamında Mahkeme Huzurunda Yeminin Eleştirisi
 • Gökhan Savaş (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi): Kant’ın Sormadığı 4. Soruya Cevap Aramak: ‘Neye Sahip Olmayı İsterim?’

4. Oturum / 16:00 – 17:30 – Oturum Başkanı: Gamze Keskin

 • Kaan H. Ökten (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü): Heidegger ve Kant
 • Maya Mandalinci (Kadir Has Üniversitesi): Kant’ı Sonlu Okumak: Heideggerci Bir Yorum
 • Selda Salman (İstanbul Kültür Üniversitesi): İlgi ve Çıkardan Ari Olmak ya da Daha İyi Bir Dünya Anlayışının Transendental Temelleri

2. GÜN – (3 Mayıs 2024)

 1. Oturum / 09:30 – 11:00 –  Oturum Başkanı: Eyüp Erdoğan
 • Taşkıner Ketenci (Mersin Üniversitesi) – Saf Aklın Eleştirisi‘ni Okumaya Ne Gerek Var?
 • Seniye Tilev (Kadir Has Üniversitesi): Kant’ın Erdem Etiği
 • Seyit Baran Çetin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü): Saf Aklın Regülatif İdesi Olarak Tanrı ve Ahlaki Otonomi

2. Oturum / 11:15 – 12:45 – Oturum Başkanı: Cengiz Mesut Tosun

 • Ceren Dalgıç (Hacettepe Üniversitesi): Metafizikten Sığınma Olarak Kant ve Marx’ı Birlikte Okumak
 • Tuğba Sevinç (Kadir Has Üniversitesi): Rawls: Kantçı bir Barış Sözleşmesi Tahayyülü
 • Metin Topuz (Mersin Üniversitesi)- Kant ve Kötülük Kavramının Sınırları

3. Oturum / 14:00 – 15:30 – Oturum Başkanı: Mehmet Arslan

 • Halise Avşar (İstanbul Üniversitesi): Kant ve Euklides’te Mereoloji
 • Fazilet Alçık (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi): Kant’ın Sonsuza Doğru Sürekli Azalan Küçüklere Dair Görü Anlayışının Tespiti ve Günümüzde Yeniden Yapılandırılması
 • Ömer Fatih Tekin (Kastamonu Üniversitesi): Dünyaya İlişkin Bilimsel Bilgimize Getirdiği Koşullar ve Felsefi Çerçevesi Eşliğinde Kant’ın Bilim Felsefesi ve Yasalara Yönelik Görüşleri

4. Oturum / 16:00 – 17:30 – Oturum Başkanı: Özgüç Güven

 • Çağla Özcan (İstanbul Üniversitesi): Tekillik ve Dolaysızlık Açısından Kant’ın Görü Anlayışı
 • Aran Arslan (Boğaziçi Üniversitesi): Hintikka’nın Kantçı Görü Yorumuna Bir Eleştiri
 • Mustafa Kartal Çelikay (Mersin Üniversitesi): Çeviribilimin Kuramsal Temellerinde Kant Felsefesinin Varlığının Kanıtlanması

3. GÜN – (4 Mayıs 2024)

 1. Oturum / 10:00 – 11:00 –  Oturum Başkanı: Özlem Duva
 • Ahmet Ayhan Çitil (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi): Kant’ın Transendental Düşüncesinde Kanaat Nesnelerinin Açtığı Düşünme ve Bilme İmkânlarının Sınırları
 • Emre Şan (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi): Fenomenoloji Kopernikçi Devrimin Devamı mıdır?

2. Oturum / 11:15 – 12:45 – Oturum Başkanı: Tuğba Sevinç

 • Altan Heper (Özyeğin Üniversitesi): Kant’ın Hukuk Felsefesi, Kant’ta Temel Norm
 • Can Karaböcek (Kırklareli Üniversitesi): Hans Kensen’de Kantçı Olan Neydi?
 • Barbaros Koçak (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi): Kant’ın Politik Olana Katkısı

3. Oturum / 14:00 – 15:30 – Oturum Başkanı: Selda Salman

 • Bükem Özçeri (Hacettepe Üniversitesi): Kant’ta Hayvanın Yeri: İnsan Merkezcilik
 • Ömer Ünlü (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi): İnsandışılaştırılmışların Uyuyan Hakları ve Kantçı Uluslararası Hukukun Geleceği
 • Özlem Duva (Dokuz Eylül Üniversitesi): Kant Felsefesinde Öz Yeterlilik İlkesi ve Kapsayıcı Yurttaşlık Tartışması

Kapanış Paneli / 16:00-17:30 – Oturum/Panel Başkanı: H. Bülent Gözkân

 • Ahmet Ayhan Çitil (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi), Gamze Keskin (Kırklareli Üniversitesi), Özgüç Güven (İstanbul Üniversitesi) – Kant’ın Türkçeleştirilmesi Sorunu (Kapanış Paneli Ortak Konuşma)