Türkiye Kant Topluluğu, Kant felsefesi üzerine çalışmalarını sürdüren ve bu alanda çalışmak isteyen adaylar için bir dayanışma portalı sunmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, Kant felsefesi üzerine çalışan adayların güncel literatürü daha yakından takip edebilmeleri adına yayımlanmış çalışmanızın künyesini lütfen İlkeler ve Şablon başlığı altında belirtilen formata uygun olarak yayin@turkiyekanttoplulugu.org adresine yollayınız. (Not: Formata uygun olarak düzenlenmeden gönderilen künyeler listeye eklenemeyecektir.)

Topluluk, Türkçede yer alan Kant felsefesi üzerine yapılmış çalışmaların listesini güncel tutmayı hedeflemektedir. Listedeki eksikliklerin tamamlanmasının ardından açık erişimli çalışmalara ulaşım kolaylığı sağlamayı planlamaktayız. Bu çalışmaların yürütülmesi için aşağıda adı geçen Kant Arşivi Komitesi üyeleri çalışmalarını sürdürmektedir.

  • Halise Avşar
  • Sefa Melih Akgün
  • Gökhan Savaş
  • Aslı Şentürk