10 Ocak 2024 Çarşamba

9:30 – 10:00 Açılış Konuşmaları

Türkiye Kant Topluluğu Başkanı Doç. Dr. Gamze Keskin
İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cengiz Çakmak
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevtap Kadıoğlu

I.Oturum / 10:00 – 11:45 – Oturum Başkanı: Umut Eldem

 • 10:00-10:25: Arzu İbişi Temelli
  Tarih: Kant-Herder
 • 10:25-10:50: Tuğba Sevinç
  Politika: Kant-Rawls      
 • 10:50-11:15: M. Ertan Kardeş              
  Hukuk, Normativite ve Kamusallık: Kant-Hegel 
  11:15-11:45 Soru-Cevap

II.Oturum / 13:30 – 15:15 – Oturum Başkanı: Yücel Yüksel

 • 13:30-13:55: Baha Zafer                 
  Kuvvet: Kant-Hegel
 • 13:55-14:20: Bülent Gözkân              
  Teleoloji: Kant-Darwin
 • 14:20-14:45: Özgüç Güven                
  Mantık: Kant-Husserl    
  14:45-15:15 Soru-Cevap

  15:15-15:30  Ara

III.Oturum / 15:30 – 17:10 – Oturum Başkanı: Seniye Tilev

 • 15:30-15:55: Umut Eldem                   
  Din: Kant-Hamann
 • 15:55-16:20: Mehmet Günenç           
  Tanrı: Kant-Nietzsche
 • 16:20-16:45: Özlem Duva                   
  Kapsayıcı Yurttaşlık: Kant-Hippel
  16:45-17:15 Soru-Cevap

11 Ocak 2024 Perşembe

I.Oturum / 10:00 – 11:45 – Oturum Başkanı: Gamze Keskin

 • 10:00-10:25: Halise Avşar                    
  Bilgi: Kant-Quine          
 • 10:25-10:50: Egemen Kuşçu                
  Metafizik: Kant-Strawson       
 • 10:50-11:15: Suat Gözcü                        
  Zaman: Kant-Marius Stan       
  11:15-11:45 Soru-Cevap

II.Oturum / 13:30 – 15:15 – Oturum Başkanı: Özgüç Güven

 • 13:30-13:55: Çağla Özcan                    
  Aritmetik: Kant-Frege   
 • 13:55-14:20: Mehmet Arslan               
  Geometri: Kant-Russell 
 • 14:20-14:45: Ayhan Çitil                       
  Tamamlanamazlık: Kant-Gödel
  14:45-15:15 Soru-Cevap

  15:15-15:30 Ara

III.Oturum / 15:30 – 17:10 – Oturum Başkanı: Ayhan Çitil

 • 15:30-15:55: Aliye Kovanlıkaya              
  Temsil: Kant-Descartes-Leibniz
 • 15:55-16:20: Hazal Gemicioğlu              
  Estetik: Kant-Lyotard 
 • 16:20-16:45: Seniye Tilev                        
  Etik: Kant-Hume
  16:45-17:10 Soru-Cevap