Kant’ın doğumundan 300 yıl sonra bile onun felsefi mirasının bütün verimliliği ve canlılığıyla karşımızda durduğu söylenebilir. Her yıl Kant felsefesi üzerine onlarca kitap ve makale basılmakta, dünya çapında konferanslar, paneller ve konuşmalar düzenlenmektedir. Türkiye Kant Topluluğu da bu çalışmaları destekleyen ve güncel Kant tartışmalarının Türkiye’de takip edilebilmesini amaçlayan, bu bağlamda uluslararası yapılarla da iş birliği içinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu bağlamda Kant’ın doğumunun 300. Yılı kapsamında 2024 yılı içinde Türkiye’nin çeşitli yerlerinde bir dizi etkinlik planlamaktadır.

Bu etkinliklerin başlıcası ise Türkiye Kant Topluluğu ve Mersin Üniversitesi (Felsefe Bölümü/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) işbirliği ile 2-3-4 Mayıs 2024 tarihlerinde Mersin Üniversitesi Uğur Oral Kültür Merkezinde gerçekleşecek olan “Kant 300 Yaşında!” Konferansıdır.

“Kant 300 Yaşında!” Konferansı, Kant’ın felsefi mirasının bütün veçhelerine ilişkin kapsamlı bir konferans olarak tasarlandı. Ayrıca bu konferans Türkiye’de Kant çalışan akademisyenlerin bir araya gelip görüş alışverişinde bulunabilecekleri, çalışmalarından birbirlerini haberdar edebilecekleri ve geleceğe yönelik akademik ya da akademi dışı çalışma, iş birlikleri oluşturabilecekleri bir zemin yaratma ve doktora öğrencilerinin de çalışmalarını sunmalarına vesile olma amacı taşıyor. Bunun yanı sıra Türkiye Kant Topluluğu olarak bu büyük düşünürü ve felsefi mirasını hem takdir etmek hem de eleştirmek için olanaklar yaratmayı sürdürmek de başlıca hedeflerimiz arasındadır. 

Konferans Düzenleme Kurulu