KANT FELSEFESİ İLE BAĞLANTILI TEZLER

Bekaroğlu, Hüseyin. Kant’ta Mekan ve Zaman, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, BT, 1945.

Aşkın, Muzaffer. Kant ve Nicolain’da Hürriyet Problemi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, BT, 1947.

Tunalı, İsmail. Schiller’in Moral Hürriyet Anlayışı ve Kant Etiği Karşısındaki Durumu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, BT, 1948.

Hilav, Selahattin. Descartes ve Kant’ta A priori Bilgi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, BT, 1951.

Sağbaş, Bekir Sami. Spinoza ve Kant’a Göre Ahlakta Determinizm ve İndeterminizm Problemi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, BT, 1962, 49.

Işık, H. İbrahim. Kant Estetik’inde Estetik Yargının Güzelden Duyulan Hazzı Öncelemesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, BT, 1967, 47.

Ahmetoğlu, Mehmet, Kant Felsefesinin Özeti, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, BT, 1968, 35.

Sönmez, Ayhan. Hume ve Kant’da Gereklilik ve Hürriyet Problemi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, BT, 1968, 20.

Temuçin, Nurdan. Kant’ta Mekan ve Zaman, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, BT, 1969, 29.

Balaban, Ülkü. Spinoza ve Kant’a Göre Ahlakta Determinizm ve İndeterminizm Problemi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, BT, 1970, 18.

Esen, Yıldız. Platon ve Kant’a Göre A priori Bilgi Problemi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, BT, 1970, 26.

Kahraman, Adem. Dogmatik Filozoflarda Doğuştan Fikirlerle Kant’ta A priori, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, BT, 1970, 24.

Anğ, Tüten. Kant ve Schopenhauer’da Hürriyet Problemi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, BT, 1972, 15.

Aksol, Nazif. Hume ve Kant’ta Kausalite Problemi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, BT, 1972, 15.

Batüge, Osman. Immanuel Kant’ın Ahlak Felsefesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Felsefesi Anabilim Dalı, BT, 1972, 34.

Pamir, Elgiz. Kant’ın Kategorik ve Hipotetik Imperativlerinin Felsefi Antropolojinin Yüksek Vasıta Kıymetleri ile Karşılaştırılması, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, BT, 1972, 24.

Ulkut, Gülten. Kant’ın Kategorik Imperativi ile Anthropolojideki Yüksek Değerler Arasında Bir Karşılaştırma, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, BT, 1972, 9.

Ayartepe, Emel. Kant ve Hegel’de Mülkiyet Problemi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, BT, 1973, 16.

Aydın, Fethi. Kant’ta a priori Bilgi Problemi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, BT, 1973, 40.

İlbay, Ali Rıza. Kant’ta Uzay ve Zaman, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, BT, 1973, 25.

Kahya, Ahmet. Kant ve Hegel’de Tarih Anlayışı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, BT, 1973, 26.

Tuncer, Ayşe Çiçek. Dünya Vatandaşlığı Açısından Genel Bir Tarih İdesi. Immanuel Kant, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, BT, 1973, 17.

Üstündağ, Ferhat. Immanuel Kant’ın Ahlak Anlayışı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı, BT, 1973, 22.

Yılmaz, Mehmet. Immanuel Kant’ta Problem Metafiziğinin İlk Temelleri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, BT1973, 65.

Şenay, Ergun. I. Kant ve G. W. F. Hegel’de Hürriyet Problemi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, BT, 1974, 28.

Altay, İbrahim. Kant’ın Antropolojik Tarih Görüşü, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, BT, 1975, 11.

Kuruçay, Aliye. Kant’ta İnsan Problemi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, BT, 1975, 7.

Görmen, Fethi. Kant’ta Hürriyet Problemi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, BT, 1976, 4.

Amik, Mustafa. Immanuel Kant ve M. Schler’de Kişi Problemi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, BT, 1976, 8.

Coşkun, Mustafa. Kant’a, Nicolai Hartmann’a ve Felsefi Antropolagiye Göre Hürriyet Problemi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, BT, 1977, 9.

Gülan, Gülçin. Kant’ın Dual Görüşü, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, BT, 1977, 10.

Özcan, Mustafa. Kant’ta Ahlak Problemi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, BT, 1977, 13.

Özdemir, Nüveren. Kant’ta İnsan Problemi (Çağımızdaki Anthropolojik Theorilerle Kant’ın Anthropolojisinin Karşılaştırılması), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, BT, 1977, 10.

Türer, Sabahat, Kant’ın Tarih Görüşü, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, BT, 1977, 14.

Aslan, Gazi. Kant’ta Tabi Varlık Alanı ve Scheler’de Psiko-vital Alanı: Benzerlikleri ve Ayrılıkları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, BT1978/17.

Aydın, Mehmet. Kant’ta ve Çağdaş İngiliz Felsefesinde Tanrı-Ahlak İlişkisi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Doçentlik Tezi, 1978, III+187.

Şöker, Abdullah. Kant’da Antagonism ve Hartmann’da Apriori Kavramları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, BT, 1978, 11.

Uygur, İsmet. Kant ve Scheler’in Dual İnsan Görüşleri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, BT, 1978, 22.

Yıldırım, Hakan. İnsanın Bio-psişik Bütünlüğü Bakımından Kant ve Scheler’de Dualite Problemi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, BT, 1978, 18.

Aruoba, Oruç. Nesnenin Bağlantısallığı (Hume-Kant-Wittgenstein) Üzerine Bir Çalışma, İonna Kuçuradi, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, D, 1979.

Çakmak, Gıyasettin. Kant’ın (Immanuel) Dini Görüşü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, BT, 1979, 41.

Çalışır, Hatice. Kant’da Antinomiler Sorunu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, BT, 1979, 21.

Çatalkaya, Sibel. Kant Estetik’inde Güzel ve Yüce, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, BT, 1979, 18.

Sarıbaş, Reyhan. I. Kant’ın Metafizik Anlayışı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, BT, 1979, 40.

Şen, Emin. Kant’ın Ahlak Felsefesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, BT, 1979, 51.

Çelik, Remzi. I. Kant’da Ahlak Anlayışı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, BT, 1980, 32.

Özbatta, Nurhayat. Kant’ta Antinomiler Sorunu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, BT, 1980, 19.

Akyazı, Köksal. Kant’ın Ahlak Anlayışı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, BT, 1981, 38.

Batur, Ali Haydar. Aristoteles ve Kant’ta Kategoriler Sorunu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, BT, 1981, 36.

Dursun, Pembe. I. Kant’ın Hukuk ve Devlet Anlayışı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, BT, 1981, 29.

Kantur, Sevil. Aydınlanma Çağı ve Kant’ın Aydınlanma Üzerine Düşünceleri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, BT, 1981, 33.

Soykan, Levent. I. Kant’ın Ahlak Anlayışı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, BT, 1981, 14.

Özaydın, Ferda. Immanuel Kant’ın Salt Aklın Eleştirisinde Temel Kavramlar, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, BT, 1981, 37.

Aksakal, Sabiha. Immanuel Kant’ta İnsan Sorunu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, BT, 1982, 21.

Uğuriş, Tülin Berjan, Kant’ın Ethik Örnekleri Üzerine Bir Çalışma, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, BT, 1982, 48.

Gençcan, Hasan. Kant’da Nedensellik Sorunu, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Bölümü, YL, 1985, 45.

Türkmen, Talat. İmam Gazalî ve Immanuel Kant’ın Akıl Anlayışlarının İncelenmesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam ve İslam Felsefesi Anabilim Dalı, BT, 1986, 93.

Akkuş, Yaşar. Mehmet Emin’in ‘Kant ve Felsefesi’ Eserinin Günümüz Türkçesine Çevirisi (s. 198’den sonrası), İbrahim Emiroğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, BT, 1987, 175.

Gül, Ali. Mehmet Emin’in ‘Kant ve Felsefesi’ (1-196) Eserinin Günümüz Türkçesine Çevirisi, İbrahim Emiroğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, BT, 1987, 188.

Kurt, Mehmet. Kant’ta Saf Aklın Diyalektiği ve Transcendantal İdeler, Taylan Altuğ, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, YL, 1987, 96.

Abdullah, M. Amin. The Idea of Universality of Ethical Norms in Ghazali and Immanuel Kant, Alparslan Açıkgenç, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, D, 1990, 166.

Çimenser, Serap. Kant’s Theory of Categories, Alparslan Açıkgenç, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, YL, 1990, 91.

Ersoy, Tülay. The Problem of Self in Kant and Descartes, Alpaslan Açıkgenç, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, YL, 1990, 44.

Orman, Enver. Reason without Sensibility: A Study on the Problem of Freedom in Kant’s Philosophy, Ahmet İnam, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, YL, 1993, 52.

Armaner, Mehmet Türker. The Problem of “Space” in Frege’s Ontology. A Transcendental Inquiry, Yalçın Koç, YL, 1994, 101.

Güneş, Yusuf. İslam Açısından Kant Ahlâkı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Felsefesi Anabilim Dalı, BT, 1994, 70.

Veysal, Çetin. İnsan Felsefesi Açısından Kant ve Hegel’de Savaş ve Barış Sorununun Çözümlenmesi, Nutku Uluğ, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, YL, 1994, 72.

Sarı, Hasan. Kant’ın Eserleri ve Estetik Anlayışı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı, BT, 1995, 54.

Yeşilyurt, Zeliha. Kant Ahlâkının İslâm Ahlâkı Açısından Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, BT, 1995, 28.

Sinirlioğlu, Feridun Hadi. Immanuel Kant’s Philosophical-Anthropological Approach to International Relations: Freedom, Equality and Human Rights within Constitutional and International Legality, Taha Parla, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, YL, 1996, 224.

Ateş, Nur. The Concept of Substance in Kant`s and Schopenhauer`s Ontologies: A Critical Comparison, Yalçın Koç, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, YL, 1997, 140.

Dost, Ayfer. Metaphysical Foundation of Freudian Psychology: A Transcendental Reconsideration, Yalçın Koç, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, YL, 1997, 137.

Özcan, Ahmet. Kant’a Göre Tanrı Kanıtlamanın Eleştirisi, Necip Taylan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, YL, 1997, 88.

Ürek, Ogün. Kant`ta Saygı Kavramı, İoanna Kuçuradi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, YL, 1997, 56.

Adıgüzel, Nuri, Kant’a Göre Tanrı Mefhumu, Cihat Tunç, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, YL, 1998, 91.

Can, Nevzat. Aristoteles ve I. Kant’ta Bilginin Kaynağı ve Hakikate Uygunluğu Problemi, Abdulkuddüs Bingöl, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, D, 1998, 65.

Demir, Zerrin. Kant Felsefesinde Mutluluk (Pratik Aklın Eleştirisi ve Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesine Göre), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Felsefesi Anabilim Dalı, BT, 1998, 27.

Serin, İsmail. Elementary Constituents of Objects in Kant`s Philosophy, Yasin Ceylan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, YL, 1998, 69.

Türkyılmaz, Çetin. Ontoloji Sorunu Açısından Martin Heidegger’in Kant Yorumu, Ioanna Kuçuradi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, YL, 1998, 170.

Camcı, Cihan. Richard Rorty’s Possibility of Solidarity out of the Kantian Game, Ahmet İnam, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, YL, 1999, 63.

Duran, İsmail. A Study on the Idea of Freedom in Kant’s Critical Philosophy, Ahmet İnam, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, YL, 1999, 68.

Çitil, Ayhan A. The Theory of Objects in Kant’s Transcendental Thought and Some Concequences of a Deepening of This Theory, Yalçın Koç, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, D, 2000, 249.

Gözkân, H. Bülent. The Problem of the Constitution of “Self” and “Reason” in Kant’s Transcendental Thought, Yalçın Koç, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, D, 2000, 266.

Ilgıcıoğlu, Tarık Necati. A Critical Consideration of Kant’s Doctrine of Ideas in view of Plato’s Texts, Yalçın Koç, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, D, 2000, 226.

İnaltong, Mutlu Cem. The Discovery of Non-Euclidean Geometries and Kant: The Passibility of Non-Euclidean Geometry In Kant`s Philosophy, Samet Bağçe, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, YL, 2000, 104.

Yılmaz, Muhsin. Kant`ta Aşkınsal Bir Varlık Olarak Tanrı, Zeki Özcan, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, YL, 2000, 63.

Abat, Umut Yaşar. Immanuel Kant`ın Felsefesi`nde ‘Mekan ve Zaman’, Süleyman Bolay, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, YL, 2001, 99.

Çırakman, Elif. The Ground of Law and Being-Human: A Kantian Antinomy and its Repercussions in Heidegger and Levinas, Ahmet İnam, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, D, 2001, 313.

Erdağı, Bora. Kant’ın Felsefesinde Doğa Anlayışı, Doç.Dr. Sinan Özbek, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, YL, 2001, 108.

Dursun, B. Yücel. Kant`ta ve Bazı Yirminci Yüzyıl Filozoflarında Analitik/Sentetik Ayrımı, Kurtuluş Dinçer, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, YL, 2001, 128.

Şimşek, Lütfi. Descartes`tan Kant`a Modern Çağda Özne-Nesne Sorunu, Sara Çelik, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, YL, 2001, 78.

Ökten, Harun Kaan. Immmanuel Kant`ın ‘Ebedi Barış Üzerine Felsefi Deneme’ Adlı Eseriyle Ortaya Koyduğu Ebedi Barış Fikri ve Bu Fikrin Uluslararası İlişkiler Düşüncesinde Yarattığı Etki, Toktamış Ateş, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, D, 2001, 266.

Özarslan, Havva. Immanuel Kant`ın Ahlak Felsefesinde Hürriyet Problemi, Süleyman Hayri Bolay, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, YL, 2001, 133.

Bal, Metin. Kant`s Dichotomic Philosophy in the Critique of Judgement, Yasin Ceylan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Bölümü, YL, 2001, 84.

Ciniviz, Mehmet Yaşar. Etik Sorunlar Açısından “Ekolojik Etik”: Hans Jonas Etiği Üzerine Bir İnceleme, Harun Tepe, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, YL, 2002, 96.

Genç, Hayati. Two Challenges to Kantian-Rawlsian Liberal Account of the Self: Sandel and Foucault, Cem Deveci, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, YL, 2002, 126.

Keser, Nimet. Kant Ahlakında Hak, Ayhan Bıçak, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, YL, 2002, 138.

Kovanlıkaya, Aliye. A Critical Approach to Kant`s Conception of Experience in View of Leibniz`s Ontology, Stephen Voss, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, D, 2002, 233.

Özaltun, Eylem. On Hintikka`s Reconstruction of Kantian Intuitions and Aesthetics in Mathematical Reasoning, Ali Karatay & Berna Kılınç, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, YL, 2002, 26.

Yazıcı, Sedat. Justice and Justification: The Argument against Kantian Subordination of Politics to Morality, Ahmet İnam, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Bölümü, D, 2002, 277.

Yetkiner, Yusuf Ziya. Kant`ta Antinomi-Metafizik İlişkisi, Hanifi Özcan, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, YL, 2002, 101.

Barın, Özlem. The Role of Imagination in Kant`s First Critique, Yasin Ceylan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, YL, 2003, 224.

Beyazıt, Gülcan Eriş. Kant`tan Scheler`e Alman İdealizminde İnsan ve Varlık Sorunu, Kamuran Gödelek, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, YL, 2003, 125.

Demiray, Mehmet Ruhi. Question concerning the Universality of Human Rights: A Comparative Examination of the Works of Donnelly, Nino and Ferry and Renau, Cem Deveci, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, YL, 2003, 127.

Kuş, Selim. Kant Felsefesinde Tanrı Anlayışı, Recep Kılıç, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, YL, 2003, 84.

Özdemir, Özge. Aydınlanma Çağında Avrupa ve Türkiye`de Bilim ve Toplum, Feza Günergun, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, YL, 2003, 82.

Akkanat, Salih. The Conscious of the Presentness as a Critical Attitude Towards The Progress: Kant, Arendt, Benjamin, Zeynep Gambetti, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, YL, 2004, 104.

Atış, Naciye Ertürk. John Locke ve Immanuel Kant’ta Bilginin Sınırı Problemi, Taylan Altuğ, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, D, 2004, 167.

Cömert, Selma. Immanuel Kant’ın Özgürlük Anlayışı, Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, BT, 2004, 53.

Çörekçioğlu, Hakan. Bir Politika Filozofu Olarak Kant, Nilgün Toker Kılınç, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, D, 2004, 261.

Ketenci, Taşkıner. Çağdaş Felsefede Akıl Eleştirisi ve Kant Etiği, Abdullah Kaygı, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, D, 2004, 215.

Serin, İsmail. The Quiddity of Knowledge in Kant`s Critical Philosophy, Yasin Ceylan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Bölümü, D, 2004, 148.

Şen, Serdar. Kant ve Wittgenstein Üzerine Eleştirel Bir Karşılaştırma, İbrahim Emiroğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, YL, 2004, 105.

Şeyhun, Elif. Kant’ın Matematik Felsefesi, Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, BT, 2004, 57.

Tanrıverdi, Hasan. Immanuel Kant’ta Bilgi-İman Ayrımı, Mustafa Kök, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, YL, 2004, 137.

Bingöl, Hande. Kant’ın Ahlak Felsefesinin Siyasal Açılımı, Danışman: Güven Bakırezer, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, YL, 2005, 104.

Boyacı, Nihal Petek. Kant’ın Estetik Anlayışı, Afşar Timuçin, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, YL, 2005, 85.

Demir, Aysel. Kant’ın Ahlak Felsefesinde Koşulsuz Buyruğun (Kategorik İmperatif) Yeri, Afşar Timuçin, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, YL, 2005, 111.

Eryılmaz, Alper. Les Influences Du Concept Kantien Du Jugement Sur La Pensée Contamporaine, Medar Atıcı, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, YL, 2005, 81.

Gökel, Nazım. The Limits of Pure Ethics in Kant, Stephen Voss, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, YL, 2005, 120.

Özdoyran, Güven. The Problem of Freedom in the Context of the Law of Causality in Kant’s Critique Of Pure Reason, Ahmet İnam, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Bölümü, YL, 2005, 160.

Özkaracalar, Tuğrul. Bridging the Gap Between David Hume’s and Immanuel Kant’s Theories of Morality, Gürol Irzık, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, YL, 2005, 70.

Saki, Özgül. Kant`ta Nedensellik ve Özgürlük, Sinan Özbek, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, YL, 2005, 95.

Satıcı, Murat. Immanuel Kant’ta Özneler Arasılık Kavramının Dünya Yurttaşlığı ve Ebedi Barış Anlayışındaki Yeri, Sinan Özbek, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, YL, 2005, 154.

Töle, Harun Mustafa. Immanuel Kant’ta Özgürlük ve Sorumluluk İlişkisi, Mehmet Akgün, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, YL, 2005, 98.

Yazıcı, Aslı. An Inquiry Concerning the Place of Emotions in Virtue Ethics (A Comparison Between Aristotle and Kant), Ahmet İnam, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Bölümü, D, 2005, 258.

Ayas, Tuğba. The Pure Possibility of Immanuel Kant’s Aesthetics, Mahmut Mutman, Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Anasanat Dalı, YL, 2006, 94.

Bakubala, Gülşah. Kant Ahlakında Tanrı’nın Yeri ve İşlevi, Prof. Kazım Sarıkavak, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, YL, 2006, 92.

Başer, Nami. Les Operations Dialectiques Chez Les Philosophes Allemands Post-Kantiens Precede D’une Presentation Raisonnee De L’usage Que Font Les Grecs Du Terme “Dialectique”, Medar Atıcı, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, D, 2006, 124.

Bayram, Selma Aydın. The Relation of Freedom and Evil in Kant`s Moral Philosophy, Halil Ş. Turan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Bölümü, YL, 2006, 132.

Çadırcı, Müzeyyen. Immanuel Kant’ta Bilgi-İman İlişkisi, Zeki Özcan, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, YL, 2006, 138.

Çelebi, Ayşin. Kant Felsefesinde İnsan, Mehmet Akgün, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, YL, 2006, 77.

Demirel, Seher. Kant’ın Ahlak Felsefesi, Sinan Özbek, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, YL, 2006, 57.

Gülbahar, Gülay. Kant’ta Yasa, Ahlak Yasası ve Özgürlük, Harun Tepe, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, YL, 2006, 85.

Güven, Özgüç. Kant’ın Eleştiri Öncesi Bilgi ve Bilim Görüşü, Cengiz Çakmak, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, YL, 2006, 123.

Keha, Mine Kaya. Hume ve Kant`ta Özgürlük Problemi (Kant`ın Eleştirel Felsefesiyle Sınırlandırılmış Olarak), Abdulkuddus Bingöl, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, D, 2006, 130.

Müftügil, Onur Fevzi. Kant on the Ethical Community and the Pursuit of Happiness, Nedim Nomer, Sabancı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, YL, 2006, 55.

Özdemir, Gülay. Kant Ahlakında Saygı Kavramı, Ertuğrul Rufayi Turan, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, YL, 2006, 109.

Özkan, Mehmet Şükrü. Ontolojik Nizam, Gaye Delilleri ve Kant’ın Eleştirisi, Necip Taylan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, BT, 2006, 26.

Erdoğan, Zehragül. Yitimsellik Sorunu Açısından Heidegger`in Kant Yorumu, Erdal Cengiz, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, D, 2007, 224.

Hoşgör, Kubilay. Arthur Schopenhauer’in Yeter Sebep İlkesi ve Kant Eleştirisi, Doğan Özlem, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, YL, 2007, 120.

Karataş, Ebru Pehlivan. I. Kant’ın Bilgi Teorisinde Öznenin Kurucu Rolü, Hüseyin Aykut, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, YL, 2007, 97.

Türkmen, Sevinç. Aristoteles, Spinoza ve Kant’ta Ekolojik Praksis Üzerine Varlık Bilimsel Bir İnceleme, Ayhan Çitil, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, YL, 2007, 110.

Uslu, Yağmur Ceylan. L’aperception Transcendantale: Le Fondement De L’unité Du Sujet Dans La Philosophie De Kant, Aliye Kovanlıkaya, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, YL, 2006, 133.

Bektaş, Fatoş. Kant’s Mind and Its Matter, Stephen Voss, Berna Kılınç & Sun Demirli, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Bölümü Felsefe Anabilim Dalı, YL, 2008, 67.

Çifçi, Uğur. Kant ve Gazali’de Din-Akıl İlişkisi, M. Kazım Arıcan, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, YL, 2008, 178.

Eldere, Serap. Hume ve Kant’ta Nedensellik, Şahabettin Yalçın, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Bölümü Felsefe Anabilim Dalı, YL, 2008, 124.

Karaçam, Ali. Aristoteles ve Kant’ta Karşılaştırmalı Erekbilim İncelemesi, Sinan Özbek, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Bölümü Felsefe Anabilim Dalı, YL, 2008, 93.

Karademir, Aykan. Zamanın Varlıkbilimsel Açımlaması Üzerine Yürütülen Metafiziksel Araştırmalara Eleştirel Bir Giriş, Sinan Özbek, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Bölümü Felsefe Anabilim Dalı, YL, 2008, 85.

Köken, Benson Yapıncak. Diskursif Etiğin Kant’taki Temelleri, Metin Coşar, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Bölümü Felsefe Anabilim Dalı, YL, 2008, 72.

Özenç, Özge. La Question De Loi Dans La Philosophie Pratique d’Emmanuel Kant, Melih Başaran, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Bölümü Felsefe Anabilim Dalı, YL, 2008, 94.

Özdem, Gönenç. Teorik ve Pratik Akıl İlişkisi Bakımından Kant’ta Transendental Ben Tasarımı, Sanem Yazıcıoğlu, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, YL, 2008, 108.

Soysal, Deniz. Conceptual Background of Truth Content of Art in Gadamer’s Truth and Method, Halil Ş. Turan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Bölümü Felsefe Anabilim Dalı, D, 2008, 171.

Tan, Necmettin. Immaneul Kant’ın İman Anlayışı, Recep Kılıç, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, D, 2008, 272.

Temizkan, Vedi. Kant’ta Ben Sorunu. Deniz Kanıt, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Bölümü Felsefe Anabilim Dalı, YL, 2008, 124.

Tuzcuoğlu, Nuran. Kant’ta Ödev Ahlâkının Temellendirilişi, Harun Anay, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Bölümü İlahiyat Anabilim Dalı, YL, 2008, 178.

Ünal, Anıl. Concept of Epigenesis on the Horizon of Transcandantel Philosophy and Phenomenology of Heidegger, Hasan Bülent Gözkan, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Bölümü Felsefe Anabilim Dalı, YL, 2008, 70.

Al, Nihat. Kant’ın Eleştiri Felsefesinde İnsan Sorunu, O. Faruk Akyol, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, YL2009/113.

Avcı, Nil. The Relation of Aesthetic Experience to the Truth and the Good in Kant, Ahmet İnam, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Bölümü Felsefe Anabilim Dalı, YL, 2009, 146.

Günenç, Mehmet. Kant’ın Tanrı Anlayışı, Cengiz Çakmak, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, D, 2009, 154.

Kızılkaya, Ahmet. Sivil Toplum-Devlet İlişkileri Bağlamında Kant ile Hegel’in Hukuk Felsefelerinin Karşılaştırılması, Eyüp Ali Kılıçaslan, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Bölümü Felsefe Anabilim Dalı, YL, 2009, 170.

Kobaş, Tolga. An Analysis of Foucault’s “Introduction to Kant’s Anthropology”, Ayhan Akman, Sabancı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, YL, 2009, 103.

Koşar, Başak. Teleolojik Yargının Eleştirisi’nin Kant’ın Kendi Toplum Fikrini Temellendirmesi Bakımından İşlevi Üzerine Eleştirel Bir İnceleme, Sinan Özbek, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Bölümü Felsefe Anabilim Dalı, YL, 2009, 80.

Kurt, Ceyhan. Kant’ın Etik Görüşünde Özgürlük Kavramının Yeri, Taşkıner Ketenci, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Bölümü Felsefe Anabilim Dalı, YL, 2009, 131.

Öner, Ebru. Kant’ta Aklın Eleştirisi, Hasan Ayık, Rize Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Bölümü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, YL, 2009, 153.

Pusar, Güçsal. Thought, Critique, and Novelty in Kant’s Critical Philosophy, Stephen Voss, YL, 2009, 54.

Şenkaya, Coşkun. La Conception Kantienne de la Perception par Rapport à Descartes, Locke et Leibniz, Aliye Kovanlıkaya, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Bölümü Felsefe Anabilim Dalı, YL, 2009, 123.

Vatansever, Türkan. Kant’ta Tarih Kavramı, Deniz Kanıt, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Bölümü Felsefe Anabilim Dalı, YL, 2009, 130.

Yıldırım, Yusuf. Schématisme et Individuation: Constitutiton du Temps Objectif chez Kant et Husserl, Aliye Kovanlıkaya, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Bölümü Felsefe Anabilim Dalı, YL, 2009, 186.

Behçet, Ahmet Serbun. Kant’ın Ahlak Meteafiziğinde Özgürlük ve Ahlak Yasası Sorunu, Ayhan Bıçak, YL, 2010, 73.

Binici, Başta Başar. Nietzsche’s Criticisms of Kantian Morality, Barış Parkan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Bölümü Felsefe Anabilim Dalı, YL201/103.

Fazla, Zeynep. Kant Etiğinin Çağdaş İslam Ahlakı Üzerine Etkileri: Ahmet Hamdi Akseki Örneği, Cafer Sadık Yaran, YL, 2010, 118.

Işık, Canan. Modern Aklın Postmodern Eleştirisi, Şahabettin Yalçın, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Bölümü Felsefe Anabilim Dalı, YL, 2010, 111.

Kaya, Özlem Duva. Kant’ın Felsefi Antropolojisi ve Çağdaş Felsefeye Etkisi, Nigün Toker Kılınç, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Bölümü Felsefe Anabilim Dalı, D, 2010, 423.

Keçeli, Halim Avşar. Kant’da Özgürlük ve Ödev Sorunu, Ayhan Bıçak, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, YL, 2010, 95.

Kutan, Ali Haydar. Epicurus and Kant: A Comparison of Their Ethical Systems, Şeref Halil Turan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Bölümü Felsefe Anabilim Dalı, YL, 2010, 140.

Öksüzan, Umut. La liberté dans la pensée de Martin Heidegger, Zeynep Direk, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Bölümü Felsefe Anabilim Dalı, D, 2010, 300.

Özkan, Cengiz İskender. 19. Yüzyıl Tarih Felsefelerinde Akıl ve İlerleme Arasında Kurulan İlişki: Hegel, Marx, Comte, Cemal Güzel, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, D, 2010, 245.

Özlem, Cankaya Erdem. Immanuel Kant ve Wilhelm Dilthey’da Akıl Kavramı, Betül Çotuksöken, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Bölümü Felsefe Anabilim Dalı, YL, 2010, 93.

Saygın, Alkım. Kant ve Levinas Etiğinde Özgürlük Kavramı Üzerine, Sabri Büyükdüvenci, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Bölümü Felsefe Anabilim Dalı, YL, 2010, 262.

Tezcan, Fatımatuzzehra. Kant’ta Bilgimizin Kaynağı. Eleştirisi ve Temellendirilmesi, İsmail Kıllıoğlu, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, YL, 2010, 126.

Yılmaz, Ender. Teleolojik Etik ve Deontolojik Etik’in Karşılaştırılması (J.S. Mill ve I. Kant ile Sınırlandırılmış Olarak), M. Hanifi Macit, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Bölümü Felsefe Anabilim Dalı, YL, 2010, 107.

Ağcan, Muhammed Ali. Uluslararası İlişkiler Düşüncesinde İnsan ve Sosyo-Politik Topluluk Sorunu: Eleştirel Teori ve Immanuel Kant, Büşra Ersanlı, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, D, 2011, 257.

Atasever, Erdinç. Hegel’in Teslisi: Ruh’un Fenomenolojisi’nde Benlik-Şuuru Şeması, Rahim Acar, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, YL, 2011, 128.

Avşar, Devrim. Immanuel Kant’ta Saf Akıl Kavramının Dil Felsefesi Açısından Bir Değerlendirmesi, Osman Elmalı, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, YL, 2011, 86.

Gecegider, Nuri. David Hume ve Kant’ta Nedensellik Sorunu, Nejdet Durak, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, YL, 2011, 148.

Haşar, Ekim. The Problem of Self-knowledge in Kant’s Critique of Pure Reason, Elif Çırakman, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Bölümü Felsefe Anabilim Dalı, YL, 2011, 118.

Keskin, Gamze. Kant’ın Transsendental Mantık Anlayışı, Uğur Ekren, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, YL, 2011, 89.

Şallı, Saim. Kant’ın Kozmopolitizm Teorisi ve Çağdaş Kozmopolitizm Akımı Üzerindeki Etkisi, Suna Başak, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, D, 2011, 223.

Topuz, Metin. Kant ve Nietzsche’de İsteme Kavramı, Doç. Taşkıner Ketenci, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, YL, 2011, 179.