Biz Kimiz?

Türkiye Kant Topluluğu  10.01.2020 tarihinde İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen bir çalıştay ile kurulmuştur. Topluluk, Immanuel Kant’ın felsefesi üzerine çalışanları/çalışacakları desteklemek ve Kant felsefesi üzerine yapılan çalışmalardan haberdar olmak/etmek amacını gütmektedir. Topluluğun diğer amaçları ise aşağıdaki gibidir:

  • Kant düşüncesi üzerine yapılan çalışmaları teşvik etmek ve daha ileriye götürmek
  • Türkiye’de Kant felsefesi üzerine çalışan, kariyerlerinin çeşitli basamaklarındaki pek çok kişiyi bir araya getirip etkileşimi sağlayacak çeşitli etkinlikler (bölgesel çalıştaylar, yıllık konferanslar, paneller, çeviri grupları, yaz okulları vb.) organize etmek
  • Kant’ın önemli eserlerinin Türkçeye kazandırılması için inisiyatif almak
  • Kant felsefesi kavramlarının tartışılacağı çalıştaylar düzenlemek; söz konusu kavramlara önerilen Türkçe karşılıkları derlemek ve topluluk üyelerinin dikkatine sunmak