Türkiye Kant Topluluğu, Kant üzerine yapılan çalışmalar/konferanslar vb. etkinlikler hakkında duyuru yapmak üzere yılda iki kez bülten yayınlayacaktır. Bültende yer almasını istediğiniz etkinliklerin duyurusu için lütfen bulten@turkiyekanttoplulugu.org adresine e-posta gönderiniz.

TÜRKİYE KANT TOPLULUĞU BÜLTENİ

AĞUSTOS 2023

 

HABERLER

 
 

Türkiye Kant Topluluğu Genel Kurul Toplantısını Gerçekleştirdik!

10.01.2023 tarihinde Türkiye Kant Topluluğu üçüncü yaşını doldurdu. Kutlu olsun! Aynı zamanda kurulların görev süresinin  dolması nedeniyle çağrıya çıkarak 19.01.2023 tarihinde genel kurul toplantımızı gerçekleştirdik. Genel kurul toplantısında Türkiye Kant Topluluğu başkanı Gamze Keskin, kurulların üç yıllık faaliyetlerini aktardı. İş bölümü ve yürütülen işlerin dökümü toplantıya katılan üyelerle paylaşıldı. Türkiye Kant Topluluğu tüzüğünün kurul seçim süreci paylaşılarak, kurul üyeliği çağrısına çıkıldı. Kurul üyeliklerine yeni başvuru olmadığı ve üyeler de devam etmekte istekli oldukları için, bir dönem daha görevlerine devam edeceklerdir.

 
Dergimiz Kant Çalışmaları Yayımlandı

Kant Çalışmaları Dergisi yayın hayatına başladı! VBKY’nın desteğiyle matbu olarak yayınlanan dergimizin ilk sayısını Vakıfbank Kültür Yayınları’nın web sayfasından ya da Kitapyurdu.com’dan temin edebilirsiniz. Dergi önümüzdeki sayılar için Kant felsefesiyle bağlantılı yazılara açıktır. Kör hakemlik sisteminin titizlikle yürütüldüğü dergimize Yazılar dergi@kantcalismalari.org adresine gönderilebilir. Yazım kılavuzu ve diğer bilgilendirmelere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

Bilkent Felsefe Şenliği’ndeydik!

Türkiye’de benzeri daha önce yapılmamış bir etkinlik olarak Bilkent Felsefe Şenliği, 4 Ekim 2022 tarihinde Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümünün inisiyatifi ile gerçekleşti. Şenlik program akışında yer alan çeşitli söyleşilerin yanı sıra yayınevleri, felsefe dernekleri ve toplulukları da tanışma ve işbirlikleri için stant açtılar. Türkiye Kant Topluluğu adına yönetim kurulu üyemiz Saniye Vatansever ve sosyal medya sorumlumuz Bükem Özçeri ilgili katılımcılarla sohbet ederek, topluluğun yapısı, geçmiş etkinlikler ve planlanan etkinlikler hakkında bilgi verdiler. Bilkent Felsefe Şenliğine davetinden ötürü sayın Tufan Kıymaz’a teşekkür ederiz. 

 

Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye’de Felsefe Kongresi’ne katıldık

 

Türkiye Felsefe Kurumu ve ANSİAD işbirliği ile Antalya’da 2-5 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşen Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye’de Felsefe Kongresine Türkiye Kant Topluluğu olarak katıldık. Türkiye Kant Topluluğu olarak, ülkemizde Kant felsefesinin yaygınlaşmasına katkılarından ötürü Türkiye Felsefe Kurumu başkanı sayın İoanna Kuçuradi’ye onursal üyelik plaketi takdim edildi.

Kant Topluluğu Yuvarlak Masası oturumunda Türkiye Kant Topluluğu başkanı Gamze Keskin, topluluğun kurumsallaşma sürecini, amaçlarını, üç yılda gerçekleşen etkinlikleri ve topluluğun diğer çalışmalarını, planlanan projeleri aktaran bir açılış konuşması yaptı. Ardından Bülent Gözkan, ‘Kant Bugün Bize Ne Söylüyor?’ başlıklı, Nebil Reyhani, ‘Fakültelerin Kavgası Işığında Felsefenin Son Yüzyılı’ başlıklı, Özlem Duva, ‘Kant’ın Otonomi Anlayışı Işığında Cumhuriyetçi Yurttaşlık’ başlıklı konuşmalarını gerçekleştirdiler

 
Kant 300 Yaşında!
 

Kant’ın doğumundan 300 yıl sonra bile onun felsefi mirasının bütün verimliliği ve canlılığıyla karşımızda durduğu söylenebilir. Her yıl Kant felsefesi üzerine onlarca kitap ve makale basılmakta, dünya çapında konferanslar, paneller ve konuşmalar düzenlenmektedir. Türkiye Kant Topluluğu da bu çalışmaları destekleyen ve güncel Kant tartışmalarının Türkiye’de takip edilebilmesini amaçlayan, bu bağlamda uluslararası yapılarla da iş birliği içinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu bağlamda Kant’ın doğumunun 300. Yılı kapsamında 2024 yılı içinde Türkiye’nin çeşitli yerlerinde bir dizi etkinlik planlamaktadır.

Bu etkinliklerin başlıcası ise Türkiye Kant Topluluğu ve Mersin Üniversitesi (Felsefe Bölümü/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) işbirliği ile 2-3-4 Mayıs 2024 tarihlerinde Mersin Üniversitesi Uğur Oral Kültür Merkezinde gerçekleşecek olan “Kant 300 Yaşında!” Konferansıdır.

“Kant 300 Yaşında!” Konferansı, Kant’ın felsefi mirasının bütün veçhelerine ilişkin kapsamlı bir konferans olarak tasarlandı. Ayrıca bu konferans Türkiye’de Kant çalışan akademisyenlerin bir araya gelip görüş alışverişinde bulunabilecekleri, çalışmalarından birbirlerini haberdar edebilecekleri ve geleceğe yönelik akademik ya da akademi dışı çalışma, iş birlikleri oluşturabilecekleri bir zemin yaratma ve doktora öğrencilerinin de çalışmalarını sunmalarına vesile olma amacı taşıyor. Bunun yanı sıra Türkiye Kant Topluluğu olarak bu büyük düşünürü ve felsefi mirasını hem takdir etmek hem de eleştirmek için olanaklar yaratmayı sürdürmek de başlıca hedeflerimiz arasındadır. 

Konferansa ilişkin detaylı bilgilere ve çağrı metnine aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz: 

Kant 300 Yaşında!


 
 
ETKİNLİKLER
Kant ve Din

Türkiye Kant Topluluğu ve İBB Kültür AŞ. işbirliği ile yüz yüze gerçekleşen üçüncü etkinliğimiz Kant ve Din felsefesi üzerineydi. 26 Mart 2022 tarihinde gerçekleşen panelde Dr. Nur Betül Atakul ve Dr. Seniye Tilev, Doç. Dr. Gamze Keskin’in moderatörlüğünde birer konuşma yaptılar. Panele ilgi oldukça yoğundu, Müze Gazhane’nin tahsis ettiği atölye tamamen doldu. Bu ilgi bizi ziyadesiyle memnun etti. Nur Betül Atakul, Kant’ın Kritik öncesi dönemindeki Tanrı kanıtlamaları görüşlerinin seyrinden bahsederek, konuşmasını Kant’ın fiziko-teleolojik delili, Tanrı’nın varlığını ispat için değil aklın teorik ve pratik ihtiyaçları doğrultusunda amaçlı bir doğal dünya ve ahlak sahası tasavvurunu bir arada düşünmek için kullanabileceğimize dair savını aktardı. Seniye Tilev ise konuşmasında öncelikle Kant’ın en yüksek iyi kavramının kritik dönemdeki farklı eserlerinde nasıl farklı biçimlerde ele alındığını aktardı. En yüksek iyi kavramına dair ikincil literatürdeki farklı yorumları aktardıktan sonra refleksif yargı merkezli bir okuma önerisinde bulundu. Verimli bir soru cevap oturumuyla yaklaşık bir buçuk saatlik etkinliğin kaydına Youtube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Etkinliğin kaydına aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz: 

Kant ve Din (Türkiye Kant Topluluğu Paneli)

 
Kant’tan Pasajlar

22 Nisan 2022 tarihinde Türkiye Kant Topluluğu oldukça özgün bir online etkinlik gerçekleştirdi. Bu etkinlikte katılımcılar Kant’tan sevdikleri veya önemli buldukları pasajları seçerek kısaca onun üzerine bazı değerlendirmelerde bulundular. Dr. Mehmet Arslan’ın moderatörlüğünde Dr. Didem Delice ve Prof. Dr. Hakan Çörekçioğlu’nun açılış konuşmaları ve soru-cevap bölümünün ardından etkinliğe katılan pek çok üyemiz Kant’tan pasajlar paylaşıp onlar hakkında bazı yorumlar ve açıklamalarda bulundu. Katılımın oldukça yüksek olduğu etkinlik yaklaşık 1.5 saat sürdü. Etkinliğin kaydına aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz: 

Kant’tan Pasajlar (Türkiye Kant Topluluğu Çevrimiçi Etkinlik)

 
Kant’ı Eleştirel Okumak

15 Mayıs 2022 tarihinde Türkiye Kant Topluluğu ve Goethe Institut, Ankara işbirliği ile yüz yüze gerçekleşen dördüncü etkinliğimizde sırasıyla Kant’ın eleştirel felsefesinin felsefi yöntemi, politik alandaki antinomileri ve aydınlanma anlayışını analiz eden konuşmalar gerçekleştirilmiştir. Seniye Tilev’in moderatörlüğünde gerçekleşen bu panelde ​​ilk olarak, Elif Çırakman Kant’ın eleştiri fikrini saf aklın öz-disiplini meselesi olarak ele aldığı konuşmasında eleştirinin öncelikle bir öz-disiplin meselesi olduğuna ve saf aklın disiplini, aklın spekülatif kullanımını sınırlandırması anlamına geldiğine dikkat cekti. Çırakman konuşmasında aklın disiplini ile saf aklın teorik ve pratik etkinliğinin meşru alanlarının ayrılması; özgürlük ile zorunluluk kavramlarının ne şekilde bağdaştırılabildiğine ve bu alanların sistematik birliğinin tesis edilebilmesinin yolunu açan biçimsel koşulun nasıl öne sürüldüğüne açıklık getirmiştir. Daha sonrasında Toros Güneş Esgün, Kant’ın Saf Aklın Eleştirisi’nde bahsettiği antinomilerden özgürlük antinomisinin Kant’ın politik eserlerinde nasıl dönüşerek yeni antinomiler yarattığına işaret etti. Esgün, Kant’ın “mülkiyet”, “hukuk” ve “demokrasi” anlayışları çerçevesinde siyaset felsefesinin otoriter ve özgürlükçü yanlarına ve bu yanların günümüzün politik problemlerine yönelik sunacağı imkanları tartıştı. Paneldeki son konuşmacı olan Saniye Vatansever ise konuşmasında bireyin aydınlanması konusunda Kant’ın metinlerinde görünür bir gerilim olduğuna dikkat çekerek, Kant’ın aydınlanma konusunda eşitlikçi mi yoksa kendi döneminde de popüler olan elitist bir tutum mu sergilediğini inceleyen bir konuşma yapmıştır. Vatansever, nasıl olup da aydın olabilmek için eğitime ihtiyaç duyduğumuz halde Kant’a göre aydın olmama durumundan bireyin kendisinin sorumlu tutulabildiğine açıklık getirmiştir. Dinleyiciler tarafından oldukça fazla ilgi gösterilen ve tüm salonun tamamıyla dolu olduğu panel sonrasında keyifli bir soru cevap bölümü gerçekleşmiştir. Etkinliğin kaydına aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz: 

Kant’ı Eleştirel Okumak (Türkiye Kant Topluluğu Paneli)

 
Ethical and Political Community in Kant’s Religion

Türkiye Kant Topluluğu’nun,  Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün işbirliğiyle düzenlediği online konferansta, Johannes Gutenberg Üniversitesi’nden Dr. Margit Ruffing, « Ethical and Political Community in Kant’s Religion » başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.   13 Haziran tarihinde Zoom üzerinden gerçekleştirilen ve Doç. Dr. Özlem Duva Kaya tarafından organize edilen bu etkinlikte Prof. Dr. Yusuf  Örnek moderatör olarak yer aldı.

Dr. Margit Ruffing, Kant’ın etik ve politik topluluk fikrinin izlerini  « Salt Aklın Sınırları İçerisinde Din » ve onun eleştirel teorisinin temeli olan « Saf Aklın Eleştirisi »adlı eserine başvurarak ortaya koymaya çalıştığı sunumunda, Kant’ta etik ve politik açıdan topluluk fikrinin kendini anlama ile ilişkili olduğunu ve bunun da onun antropolojik yaklaşımını anlamak için bir olanak görülmesi gerektiğini ileri sürdü. Rasyonel teolojinin, etik-politik-hukuksal bir topluluk fikri söz konusu  olduğunda bu türden topluluklar fikri ile çelişmediğini ve dahası, insanın kendisini anlaması ile ilişkili olduğunu öne sürdüğü bu sunumda Dr. Ruffing’in Kant’ın teorik ve pratik felsefesi arasındaki bağlara  dikkat çektiği görüldü.

 

KANT AND THE NEEDS OF REASON I : Belief, Symbols, and the Needs of Reason

23 Haziran 2022  tarihinde çevrimiçi düzenlediği etkinlikle Türkiye Kant Topluluğu zihinlerde yer edecek bir konuşmayla dönemin kapanışını yaptı. Kuzey Amerika Kant Topluluğu (North American Kant Society) başkanı Prof. Andrew Chignell “Belief, Symbols, and the Needs of Reason” başlıklı konuşmasıyla bizlerleydi. Chignell konuşmasında Kant’ın inanç (Glaube) kavramının transandantal idealara tatbikinde karşılaşılan bir sorun olan içerik yoksunluğu ya da diğer bir deyişle bu idealara dair herhangi bir görü sahibi olamayışımızı ele aldı. Bu bağlamda inanç kavramının duyumsamaya yakınsanmasına yönelik üç farklı öneride bulundu. Bunlardan ilki aklın ihtiyacına dayanan modal koşul iken ikincisi pratik bilişin referans alındığı aklın verisi (fact of reason) kavramında temelleniyordu. Chignell konuşasında en çok geliştirmiş olduğu üçüncü yaklaşımı ele alarak transandantal ideaları kavramada sembolizmin nasıl bir yol oynayabileceğini tartıştı. 3. Kritik kavramlarının merkezi bir rol oynadığı bu yorum dinleyicilerden gelen sorularla doyurucu bir tartışma zemini sağladı. Seniye Tilev’in moderatörlüğünde gerçekleşen konuşma “Kant and the Needs of Reason” başlıklı konuşma serisinin ilki olarak Kadir Has Üniversitesi Çekirdek Program ve Türkiye Kant Topluluğu’nun ortak ev sahipliğinde Kant severlerle buluştu. Bu konuşma serisi önümüzdeki dönemde de hepimizin yakından takip ettiği Kant uzmanlarının katılımıyla devam edecek. Etkinliğin kaydına aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz:

Belief, Symbols and the Needs of Reason – Prof. Andrew Chignell (Turkey Kant Society Online Talk)

 
Kant and the Needs of Reason II : Taste and Morality in the Eighteenth Century 

Türkiye Kant Topluluğu 2022 yılının son etkinliğini 15 Aralık  tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirdi. Seniye Tilev’in moderatörlüğünde gerçekleşen “Kant and the Needs of Reason” konuşma serisinin ikincisi olan programda efsanevi isim Prof.Paul Guyer’ı ağırladık. Türkiye Kant Topluluğu ve Kadir Has Üniversitesi Çekirdek Programın birlikte yürüttüğü etkinlikte Guyer’ın konuşma başlığı “Taste and Morality in the Eighteenth Century”idi. Yoğun katılımın gözlendiği konuşmada Guyer, on sekizinci yüzyılın önde gelen düşünürleri Shaftesbury, Hutcheson, Hume, Kames, Mendelssohn ve Schiller’in estetik üzerine görüşlerine yer vererek bu düşünürlerin Kant’ın estetik felsefesiyle olan etkileşimlerini ele aldı. Estetik yargı, çıkarsızlık, yüce ve estetik hazzın ahlaki iyi ile olan ilişkisine odaklanarak Kant’ın hem nasıl gelenekten beslendiğini, hem de inşa ettiği kendisine özgü otonom estetik anlayışıyla bu alanda kendine özgü bir anlayış geliştirmiş olduğunu gözler önüne serdi. Etkinliğin kaydına aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz:

Taste and Morality in the Eighteenth Century – Prof. Paul Guyer (Turkey Kant Society Online Talk)

 
Üç Kritik Gün: Kant Konferansı
 

17-18-19 Kasım 2022 tarihlerinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü ve Türkiye Kant Topluluğu işbirliği ile düzenlenen Üç Kritik Gün: Kant Konferansı’nda üç gün boyunca salonu dolduran dinleyicilere, pek çok tartışmanın konferans boyunca sürdürülmesine vesile olan konuşmacılarımıza, konferans boyunca desteklerini esirgemeyen MSGSÜ yetkililerine, MSGSÜ Felsefe Kulübü öğrencilerine, sponsorlarımız Stoneline ve Kurukahveci Mehmet Efendi’ye teşekkür ederiz. Etkinliğin fotoğrafları ve bildiri özetleri için web sayfamıza tıklanabilir, konuşma kayıtları için YouTube hesabımıza ulaşabilirsiniz.

 

Bilkent Kant Konferansı

11 Mart 2022 tarihinde Bilkent Üniversitesi’nde gerçekleşen ve Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümü, Bilkent Felsefe Topluluğu ve Türkiye Kant Topluluğu işbirliğinde düzenlenen Kant Konferansı büyük bir ilgi ile gördü. Birbirinden değerli konuşmacıların Kant felsefesinin farklı alanlarına dair konuşmalarının yer aldığı konferansta Kant’ın matematik felsefesi üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen Prof. Daniel Sutherland ana konuşmacı olarak yer aldı. Halen Chicago’daki Illinois Üniversitesinde çalışmalarını sürdürmekte olan Sutherland, Kant’ın analiz anlayışındaki süreklilik kavramını inceledigi bir sunum yaptı. Sutherland’e göre, 17. ve 18. yüzyıllarda süreklilik genellikle sonsuz bölünebilirlik ile ilişkilendirilmiştir. Ancak bu kavramın derinlemesine incelenerek anlaşılamaması, analizin temellerine dair ikna edici bir teori ortaya konulamamasına sebep olmuştur. Sonsuz küçüğün temsili ile ortaya çıkan süreklilik kavramına odaklanan Sutherland, bu konuşmasında 17. ve 18. yüzyıl analiz anlayışının temellerinden yola çıkarak Kant’ın sezgisel temsiller olarak sınıflandırdığı geometrik ve kinematik temsillerin rolünü ve Kant’ın süreklilik anlayışının bu temellerle ilişkisini ortaya koydu. Bilkent Felsefe Bölümü Doktora öğrencisi Eyşan Demirkaya, Sutherland’in konuşması sonrası yorumcu olarak görev yapmış ve konuşmanın temel noktalarına işaret ettikten sonra Sutherland’in önerdigi süreklilik ve analiz anlayışlarının daha net anlaşılmasını sağlayan sorular yöneltti. 

Bilkent Felsefe Bölümü öğrencilerinin yer aldığı ve doktora öğrencisi Zeynep Çelik’in moderatörlüğünde gerçekleşen konferansın ilk oturumunda lisans son sınıf öğrencisi Turhan Yalçın Kant’ın Üçüncü Kritik metninden yola çıkarak kozmopolitanizm fikrine dair yeni bir okuma ortaya koyarken, doktora öğrencisi Ahmet Gönüllü ise kollektif grup etkinliklerinin anlaşılmasında Kant’ın eylem felsefesinin bize ne şekilde yardım edebileceğini gösterdi. 

Bilkent Felsefe Bölümü doktora öğrencisi Evrensel Sebep’in moderatörlüğündeki ikinci oturumda ise Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Seniye Tilev reflektif yargının gerek Kant’ın iman anlayışı gerekse estetik deneyimdeki rolüne odaklanarak, bu birbirinden çok farklı ve ilişkisiz gibi görünen olguların ortak noktalarına işaret etti. Bilkent Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Saniye Vatansever ise konuşmasında Kant Felsefesinin bizi ne şekilde teselli edebileceğine odaklandı ve Kant’ın umut kavramını inceledi. Konferans aynı üniversiteden Doç. Dr. Bill Wringe’in Kant’ın Kategorik Buyruk olarak da adlandırdığı evrensel ahlak prensibinin kollektif faillere ne buyurduğunu incelediği sunumu ile sona erdi.

 

Kant ve Nesne 

26 Mart 2023’te  Türkiye Kant Topluluğu ve İBB Kültür AŞ. işbirliği ile düzenlenen Kant ve Nesne etkinliği Müze Gazhane’de gerçekleşti. Gamze Keskin’in moderatörlüğünde, Ahmet Ayhan Çitil’in konuşmacı olduğu etkinliğe gösterilen ilgi bizi mutlu etti. Bu etkinlikte, Kant’ın transandantal düşüncesinin merkezinde yer alan birkaç kavramdan biri olan“nesne”ye odaklanıldı. Ayhan Çitil, Kant’ın nesne kavrayışını titizlikle maddeler halinde ele alarak serimledi.  İnşa ettiği sistemde pek çok nesne türünün Kant’ın eserlerinde sistematik bir bütünlük içerisinde bulunduğunu gerekçeleriyle açıkladı. Konuşmasının ikinci kısmında hedeflediği eleştirel bakış açısı ve yeni tartışmalar kısmını ise etkinlik esnasında aldığımız bir kararla ikinci etkinliğe sakladı. Etkinliğin kaydına aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz:

Kant ve Nesne (Türkiye Kant Topluluğu Konuşması)

 

Kant Bugün Bize Ne Söyler? 

15 Nisan 2023 tarihinde Türkiye Kant Topluluğu ve İBB Kültür A.Ş. işbiriliği ile düzenlenen “Kant Bugün Bize Ne Söyler” etkinliği Müze Gazhane’de gerçekleşti. Her zamanki bildiri sunumu formatından farklı olarak bu sefer topluluk üyelerimiz etkinliğe katılan seyircilerin Kant felsefesi hakkındaki çeşitli sorularını spontane bir biçimde yanıtladı. Çağla Özcan’ın moderatörlüğünde topluluk başkanımız Doç. Dr. Gamze Keskin, Prof. Dr. Bülent Gözkân, Doç. Dr. Özgüç Güven ve Dr. Umut Eldem öncelikle kısa birer konuşma yaptılar ve ardından mikrofon seyircilere uzatıldı.  Bu etkinliğin amacı özellikle 6 Şubat depremi sonrasında yüzyüze biraraya gelerek karşılıklı konuşma, dayanışma ve etkileşimi pekiştirmekti. Katılımın oldukça fazla olduğu etkinlik tam 2 saat sürdü ve Kant’ın siyaset felsefesinden epistemolojiye, ahlaktan ontolojiye kadar oldukça geniş bir yelpazede sorular ve tartışmalar yürütüldü. Etkinliğin kaydına aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz: 

Kant Bugün Bize Ne Söyler? (Türkiye Kant Topluluğu Söyleşisi)

 
Kant ve Nesne – 2

26 Mayıs 2023’te Türkiye Kant Topluluğu ve İBB Kültür AŞ. işbirliği ile açık havada, Gamze Keskin’in moderatör, Ahmet Ayhan Çitil’in konuşmacı olduğu panel, 26 Mart’ta Müze Gazhane’de gerçekleştirdiği Kant  ve Nesne adlı etkinliğin devamını niteliğinde planlandı. Bu etkinlikte, ilk etkinlikte detaylarıyla incelenen Kant’ın nesne kavrayışının kendisinden sonraki dönemlerde nasıl bir bakış açısıyla ele alınabileceği üzerinde duruldu. Ayhan Çitil, bir projeksiyon yaparak, Kant’ın nesne yaklaşımına getirilen/getirilebilecek eleştirileri farklı pencerelerden bize sundu. Etkinliğin kaydına aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir:

Kant ve Nesne 2 (Türkiye Kant Topluluğu Konuşması)  

 

Kant ve İnsan

18 Haziran 2023’te Türkiye Kant Topluluğu ve İBB Kültür AŞ. işbirliği ile Müze Gazhane’de açık havada gerçekleşen, Halise Avşar’ın moderatör Betül Çotuksöken’in konuşmacı olduğu etkinlik yaz arasına girmeden önceki son etkinlik olarak kayda geçti. Bu etkinlikte Betül Çotuksöken, ‘antropontoloji’ kavramını kendi perspektifinden açarak duruşunu belirledikten sonra Kant’ın Gelecekte bir Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe Prolegomena ve Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi eserlerini merkeze alacak şekilde, Kant’ın ‘transendental özne’ kavramı ekseninde aslında insandan yola çıkan bir filozof olduğunu aktardı. Etkinliğin kaydına aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz:

 

Kant ve İnsan (Türkiye Kant Topluluğu Konuşması) 

 

Blog Yazıları
 

Son yayınlanan bültenden itibaren web sitemizde yer alan blog yazıları ve yazar bilgileri aşağıdaki gibidir. Blog yazılarımız Eylül ayından itibaren devam edecektir.

 
 • Seniye Tilev / Immanuel’in İmanı (13.01.2022)
 • Bülent Gözkân / ‘Saf Aklın Eleştirisi’nden Ahlaklılığın Zeminine (5.2.2022)
 • Aliye Kovanlıkaya / Kritik ve Mantık Dersleri (7.3.2022)
 • Tuğba Sevinç / John Rawls’un Adalet Teorisinin Kantçı Temelleri (8.4.2022)
 • Devrim Sezer / Arendt’in Siyasal Düşüncesinde Kantçı Dönüş: Kant’ın Siyaset Felsefesi Üzerine Dersler (6.5.2022)
 • Özlem Duva / Kant da Biliyordu Zarların Hileli Olduğunu (30.6.2022)
 • Saniye Vatansever / Üçüncü Kritik Üzerine Düşünceler: ‘Ne Gerek Vardı? Sorusuna Yanıt (20.09.2022)
 • Mehmet Arslan / Köprünün Altından Çok Sular Aktı mı Gerçekten? (7.10.2022)
 • Aydın Gelmez / ‘Aklın Uykusu Canavarlar Yaratır’ (7.11.2022)
 • Zeynep Savaşçın / Belirlenimsizlik Izdırabı (22.12.2022)
 • Mehmet Barış Albayrak / Kant ve Lizbon Depremi (21.3.2023)
 • Elif Çetinkıran / Felaketi Anlamaya Çalışırken Kant Etiğinin Bize Söyledikleri (28.4.23)
Blog yazılarımıza aşağıdaki adresten erişebilirsiniz: 

Türkiye Kant Topluluğu Blog
 

Kant Dergileri


Aşağıda Kant felsefesine odaklanmış akademik dergi ve yayınların bir listesini bulabilirsiniz: 
 

Türkiye Kant Topluluğu Bülteni – Ocak 2022

 
 

​​Türkiye Kant Topluluğu’nun 2. Yılı Kutlu Olsun! 

10 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilen bir çalıştayla kurulan Türkiye Kant Topluluğu, 2. yılını kutluyor. Kurumsallaşma sürecini tamamladıktan sonra topluluğun kurulları çalışmaya başladı. Yönetim Kurulu iki haftada bir gerçekleştirdiği toplantılarda kurumsal yapının oturması, üyelik başvurularının değerlendirilip sonuçlandırılması, topluluğu şekillendirecek kararların alınması için oluşturulan gündem maddelerine çözümler üretirken, gereken durumlarda etik kurul ve denetim kuruluna danışarak kararlar almaktadır. Akademik kurul, yıllık olarak oluşturduğu etkinlik takvimini teklif edilen iş birliklerini de değerlendirerek güncellemekte, etkinliklerin sürekliliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu bağlamda şimdiye dek yapılan etkinliklerimiz kronolojik olarak aşağıda listelenmiştir:

 

·  Kant’ın 1770 tarihli Profesörlük Takdim Tezinin Anılması / 19.11.2020 (Çevrimiçi)

o   Konuşmacılar: Aliye Kovanlıkaya, Özgüç Güven, Arif Yıldız

o   Moderatör: Umut Eldem

·  Saf Aklın Eleştirisi’nin 240. Yılı / 22.04.2021 (Çevrimiçi)

o   Konuşmacılar: Bülent Gözkân, Ayhan Çitil, Kaan Ökten

o   Moderatör: Gamze Keskin

·  Kant ve Matematik / 20.5.2021 (Çevrimiçi)

o   Konuşmacılar: Halise Avşar, Mehmet Arslan, Özgüç Güven

o   Moderatör: Ayhan Çitil

·  Mere Means Mere Things and Mere Enemies (BOUN Felsefe Bölümü Ortak Etkinlik) / 18.06.2021 (Çevrimiçi)

o   Konuşmacı: Martin Sticker

o   Yorumlayıcı: Umut Eldem

o   Moderatör: Lucas Thorpe

·  Felsefede Bugün ve Yarın Konferansları (DEU Felsefe Bölümü Ortak Etkinlik) /25.06.2021 (Çevrimiçi)

o   Konuşmacılar: Sorin Baiasu, Sebastian Orlander

o   Moderatör: Saniye Vatansever

·  Kant ve Sanat (İBB Kültür AŞ. ile Ortak Etkinlik) / 24.09.2021 (Kadıköy Müze Gazhane)

o   Konuşmacılar: Selda Salman, Gamze Keskin, Can Okan

o   Moderatör: Umut Eldem

·  Dünya Felsefe Günü Etkinliği / 18.11.2021 (Çevrimiçi)

o   Konuşmacılar: Hazal Gemicioğlu, Sefa Melih Akgün, Şilan Kesler, Çağlar Çömez

o   Moderatör: Çağla Özcan

·  In What Sense Does Kant’s Practical Reason Give a Law to Itself? (Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümü Ortak Etkinlik) / 1.12.2021 (Çevrimiçi)

o   Konuşmacı: Tobias Rosefeldt

o   Moderatör: Saniye Vatansever

·  Kant ve Aydınlanma (İBB Kültür AŞ. ile Ortak Etkinlik) / 18.12.2021 (Kadıköy Müze Gazhane)

o   Konuşmacılar: Lale Levin Basut, Umut Eldem

o   Moderatör: Bülent Gözkân

 

Topluluğun yönetim kurulunun davetiyle web sitemizde yayınlanan blog yazılarının, yazarları ve başlıkları ise kronolojik olarak aşağıdaki gibidir:

 

·  Gamze Keskin / Türkiye Kant Topluluğu: Hayal, Fikir, Amaç (11.6.2020)

·  Lale Levin Basut / Kavramsal Bir Seçkiye Göre Kant’ın Felsefe Tarihindeki Yeri (30.10.2020)

·  Kaan Ökten / Immanuel Kant: ‘Markus Herz’e 21 Şubat 1772 Tarihli Mektup’ (3.2.2021)

·  Ayhan Çitil / Kant Neyi Başaramadı? (7.3.2021)

·  Harun Tepe / Kant Etiği Üzerine Notlar: Neden Kant Etiği? (11.4.2021)

·  Eric Rose / “Wir denken selten bei dem Licht an Finsternis…’’ (…Bizler ışıkta, karanlığı nadiren düşünürüz…) (31.5.2021)

·  Uygar Abacı / ‘Düşünüyorum, Öyleyse Özgürüm’: Kant’ın Cogitosu’na Ne Oldu? (18.6.2021)

·  Dilek Hüseyinzadegan / Kant’ın Siyaset Felsefesini Nasıl Bilirsiniz? Veya Tarih, Coğrafya, ve Antropolojinin Toplum ve Siyaset Felsefesindeki Yeri ve Önemi (15.9.2021)

·  Toros Güneş Esgün / ‘Elleri Var Özgürlüğün’: Kant ve Gönüllü Kulluk (8.10.2021)

·  Umut Eldem / Kant’ı Nasıl Anlamalı? Ahlak Felsefesinde Gerçeklik ve İnşacılık Üzerine (8.11.2021)

·  Berfin Kart / Kant’ın Kozmopolitanizm Düşüncesine Ne Kadar Yakınız? (13.12.2021)

Gönüllülük esasıyla çalışmalarını sürdüren tüm kurul üyelerinin yanı sıra bu yıl, tasarım ve sosyal medya konusunda yine gönüllülükle destek veren arkadaşlarımız da aramıza katıldı. Özge Öztürk, Muharrem Burkay Şimşek, Bükem Özçeri, Melda Erdir’e bu alanlardaki katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Topluluğa üye kabulleri, bireysel başvurular sonrasında yönetim kurulu kararıyla adaylara bildirilmektedir. Bu usullere göre, kriterleri sağlayan kişiler üye, kriterleri henüz sağlamayan ancak yine de topluluğa katkı sağlayıp, topluluktan haberdar olmak isteyen kişiler de aday üye statüsünde kabul edilmektedir. Topluluğun üyelerine şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

 http://turkiyekanttoplulugu.org/?page_id=6157

Kant Çalışmaları Dergisi 2021 yılında makale çağrısına çıktı ve ilk sayısını çıkarmak üzere. Bu sürede tüm dergi ekibi özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürürken, dergimizin Vakıfbank Kültür Yayınlarının desteği ile basılı olarak yayınlanacağını duyururuz. Vakıfbank Kültür Yayınları’na destekleri için çok teşekkür ediyoruz.

 

Türkçe Kaynaklarda Kant Felsefesi

Türkiye Kant Topluluğu olarak Kant bibliyografyasını oluşturmak amacıyla başlatılan bu çalışma kapsamında hem çevrimiçi hem de matbu çalışmaları kapsayacak şekilde Türkiye’de yazılmış Kant Felsefesi ile Bağlantılı Tezler, Kant’ın kendi eserleri ve Kant Felsefesi ile Bağlantılı Telif, Çeviri ve Derleme Kitaplar, Kant Felsefesi ile Bağlantılı Makaleler yer almaktadır.

Bibliyografyada en çok yer kaplayan ve hala derlenip bir araya getirilmeye çalışılan kaynak türü Kant Felsefesi ile bağlantılı makaleler listesi oldu. Makaleler listesinin de tamamlanmasının ardından 2022 yılında tüm listelerin güncel hali web sayfasında yayınlanacaktır.

Bu kaynaklar arasında, listelendiği türe göre tarihi en eskiye dayanan çalışmaların aşağıdakiler olduğu tespit edildi:

-Kitap: Erişirgil, Mehmed Emin. Kant ve Felsefesi, Matbaa-i Amire, İstanbul, 1923.

-Makale: Reşad Şemseddin. “Kant ve Felsefesi”, Muallimler Mecmuası, 33/1925.

-Çeviri: Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen [AA II, 1764]

“Kant’ın ‘Güzel ve Ulvi Hislerinin Tedkiki’ İsimli Eserinden Bir Parça”, çev. Şaziye Berin, Hayat Mecmuası, V-130/1929: 508.

-Tez: Bekaroğlu, Hüseyin. Kant’ta Mekan ve Zaman, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, BT, 1945.

 

Kant bibliyografyasını oluşturmak adına başlatılan bu çalışma topluluk üyelerimiz Halise Avşar ve Can Okan tarafından yürütülmektedir.

Mere Means, Mere Things and Mere Enemies 

 

Türkiye Kant Topluluğu olarak ve Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün işbirliğiyle Dr. Martin Sticker’ı konuk ettiğimiz online etkinliğimizi 18 Haziran tarihinde Zoom üzerinden gerçekleştirdik. Yoğun bir katılımın olduğu bu uluslararası etkinlik Boğaziçi Üniversitesi misafirliğinde gerçekleşti. Moderatörlüğünü Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden Doç. Dr. Lucas Thorpe’ın yaptığı programda Bristol Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden Dr. Martin Sticker’in sunumunu dinledik. Etkinliğe Dr. Umut Eldem konuşma üzerinde yaptığı yorumlarla katkıda bulundu.

Dr. Sticker konuşmasında Kant’ın kategorik buyruğunun “İnsanlık Formülü”ne (Formula of Humanity) yeni bir bakış açısı önerdi. Bu buyruğun kişileri “sadece araçlar olarak kullanılmasını” yasaklamaktan öte, diğer etik öznelere dair tam bir kayıtsızlığı ima eden “nesneleştirmeden de kaçınma” olarak yorumlanması gerektiğini ileri sürdü. Ufuk açıcı bu sunumu kaçıranlar ya da merak edenler makaleye dönüşmüş tam metnine şuradan ulaşabilir:

Sticker, M. (2021). Poverty, Exploitation, Mere Things and Mere Means. Ethical Theory Moral Practice.        https://doi.org/10.1007/s10677-021-10238-9

Felsefe’de Bugün ve Yarın Konferansları XVII 

2021 yılı yaz molası vermeden hemen önceki son etkinliğimizi, Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün “Felsefede Bugün ve Yarın Konferansları” dizisi kapsamında gerçekleştirdik. Bu konferans dizisinin amacına uygun olarak Kant felsefesi çalışan bir hocayı, öğrencisiyle birlikte konuşmacı olarak ağırladık ve onların felsefi diyaloglarına iştirak ettik. Bu etkinlikte Keele Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sorin Baiasu, A.W. Moore’un Kant’ın sentetik a priori yargılar temellendirmesine yönelik eleştirisinden yola çıkarak Kantçı transandantal idealizmin tutarlılığını göstermeye çalıştı. Öğrencisi Sebastian Orlander ise aklın düzenleyici idelerinin nihai amacını ortaya koyan pasajlardan yola çıkarak Kant’ı “kurmacacı” bir filozof olarak değerlendirip değerlendiremeyeceğimizi tartışmaya açan bir sunum gerçekleştirdi. Çeşitli sorularla canlı bir tartışma ortamının yaratıldığı etkinlikte, Kant felsefesine dair yeni yorumlar hakkında ufuk açıcı görüşler ele alındı ve değerlendirildi. 

Panelin video kaydı Topluluğun ve DEU Felsefe Bölümü’nün YouTube sayfalarından izlenebilir.

Kant ve Sanat Etkinliği  

Türkiye Kant Topluluğu olarak ilk yüzyüze etkinliğimizi 24 Eylül 2021 tarihinde İBB Kültür A.Ş.’nin katkılarıyla Müze Gazhane’nin ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Bu panelde Dr. Selda Salman, Doç. Dr. Gamze Keskin ve Doç. Dr. Can Okan, Dr. Umut Eldem’in moderatörlüğünde birer konuşma yaptılar. Panelin teması “Kant ve Sanat” olarak belirlenmişti. Panele ilgi oldukça yoğundu, Müze Gazhane’nin tahsis ettiği atölye tamamen doldu. Bu ilgi bizi ziyadesiyle memnun etti.

Panelde Dr. Selda Salman Kant felsefesinin genelinde hayalgücü yetisinin öneminden ve daha sonra da bu yetinin sanatsal deneyimde oynadığı merkezi rolden ve beğeni yargılarının kavramsızlığından bahsetti. Daha sonra Doç. Dr. Gamze Keskin Kant’ın sanat felsefesinde sanat ve güzel sanat ayrımı ile güzel sanatların kategorizasyonu üzerinde durdu . Son olarak Doç. Dr. Can Okan Kant’ın “deha” kavramını ve bu kavramın özellikle klasik müzik bağlamındaki yansımalarını ele alarak Kant’ın sanat felsefesinin bu bağlamda nasıl algılanabileceğine dair bizlere kapsamlı bir örneklem sunmuş oldu. 

Panelin video kaydı için buraya tıklayabilirsiniz.  

Dünya Felsefe Günü Etkinliği 

 

Bu yıl 18 Kasım 2021’e denk gelen Dünya Felsefe Günü’nde gerçekleştirdiğimiz etkinlikte konuşmacılar Kant felsefesi üzerine çalışmalarını sürdüren lisansüstü öğrencilerdi. Çağla Özcan moderatörlüğündeki çevimiçi etkinlikte ilk konuşmacı Hazal Gemicioğlu, ‘Yargı Gücü ve Amaçlılık İlkesi Üzerinden Doğa, Özgürlük ve Estetiğin Birliği’ başlıklı bir konuşma yaptı. Ardından Sefa Melih Akgün, ‘Duygulanım Fiyatı’ üzerine konuştu. Şilan Kesler ‘İzleyici, Topluluk ve İletilebilirlik: Eleştirel Düşünme ve Sensus Communis’ hakkında görüşlerini aktarırken, Çağlar Çömez’in ‘Kategorik İmperatif Ahlakın Ne Ölçüde Temel İlkesidir? Hukukun Ahlak İçindeki Özel Konumu’ başlıklı konuşması ile son sunumu gerçekleştirdi. Konuşmaların sonunda gerçekleşen soru-cevap oturumu hem konuşmacılara hem de dinleyicilere yeni perspektifler aralayacak tartışmalara vesile oldu. 

Konuşmanın kaydı için buraya tıklayabilirsiniz.

Kant felsefesi üzerine çalışmalarını sürdüren lisansüstü öğrencilerin konuşmacı olacağı etkinliklerin devamını getirmeyi temenni ediyoruz. Bu bağlamda Türkiye Kant Topluluğu’nun düzenleyeceği etkinliklerde konuşmacı olmak isteyen lisansüstü öğrenciler bize ulaşabilirler. Etkinlikle ilgili detaylı duyuru aşağıdaki gibidir:

Türkiye Kant Topluluğu, Kant felsefesi odaklı çalışan lisansüstü öğrenciler için belirli periyotlarda etkinlikler düzenlemeyi planlamaktadır.

Yüksek Lisans çalışmasını Kant felsefesi üzerine tamamlamış ya da doktora çalışmasında Kant felsefesi üzerine güncel olarak çalışan lisansüstü öğrenciler Türkiye Kant Topluluğu’nun etkinliklerinde konuşmacı olarak yer alabilirler.

Türkiye Kant Topluluğu’nun bu etkinliklerinde konuşmacı olarak yer almak isteyen (lisansüstü) öğrenciler;

1-Niyet mektubu: Neden Türkiye Kant Topluluğu’nun etkinliklerinde konuşmacı olmak istediklerini açıklayan kısa bir metin

2- Kısa özgeçmiş

3- Konuşmak istedikleri çalışmalarının 750-1000 kelimelik özeti

içeren bir e-posta ile turkiyekanttoplulugu@gmail.com adresine başvurabilirler.

Kant ve Otonomi Etkinliği 

 

1 Aralık  2021 tarihinde Bilkent  Üniversitesi Felsefe Bölümü ile ortak düzenlenen çevrimiçi etkinlikte, Humboldt Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tobias Rosefeldt “In What Sense Does Kant’s Practical Reason Give a Law to Itself?” başlıklı bir konuşma yaptı. Bilkent Üniversitesi’nden Dr. Saniye Vatansever’in moderatörlük yaptığı konuşmada Prof. Rosefeldt koşulsuz ve zorunlu olan ahlak yasasının, olumsal yasama eylemiyle koşullanmasından ortaya çıkan ve ikincil literatürde “Otonomi Paradoksu” olarak bilinen problemi ele aldı. 

Otonomi Paradoksuna gerek ahlaki gerçekçilik gerekse ahlaki inşacılık yaklaşımlarından hareketle ortaya konulan çözüm önerilerindeki problemlere dikkat çeken  Rosefeldt, en son Pauline Kleingeld ve Markus Willaschek’in (2019) makalelerinde ortaya koydukları yeni çözüm önerisini eleştirel bir yaklaşımla inceleyip bu probleme kendi alternatif çözüm önerisi ortaya koydu. Rosefeldt’in aydınlatıcı konuşmasını takiben dinleyicilerden gelen sorularla devam eden etkinlik oldukça verimli ve keyifli geçti.

Bu etkinliğin video kaydı için buraya tıklayabilirsiniz.

 

Kant ve Aydınlanma Etkinliği  

 

Türkiye Kant Topluluğu’nun Müze Gazhane’de düzenlediği ikinci yüzyüze etkinliği İBB Kültür A.Ş.’nin katkılarıyla 18 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşti. Bu panelde Doç. Dr. Lale Levin Basut ve Dr. Umut Eldem, Prof. Dr. Bülent Gözkân’ın moderatörlüğünde “Kant ve Aydınlanma” temalı birer konuşma yaptılar. Daha önceki etkinlikte olduğu gibi bu etkinliğe de katılım oldukça yüksekti. Tüm katılımcılara ilgileri için teşekkür ederiz.

Panelde Doç. Dr. Lale Levin Basut, Kant’ın akıl kavramından hareketle insanın niçin bir “homo noumenon” olarak mutlak bir değere sahip olduğunu açıklayarak, Kant’ın “Aydınlanma Nedir?” metni ile “Saf Aklın Eleştirisi” ve “Ahlak Metafiziği” metinleri arasındaki kavramsal bağlantıları ele aldı. Dr. Umut Eldem ise Kant’ın Aydınlanma düşüncesinin günümüzde karşı karşıya olduğumuz sistematik problemlere yaklaşımımızı nasıl etkileyebileceğine değinerek Kant’ın etik ve siyasi görüşünün günümüzde halen canlı olan kısımlarına dikkat çekti. 

Panelin video kaydı için buraya tıklayabilirsiniz.  

 Türkiye Kant Topluluğu Bülteni – Haziran 2021  

Kurumsallaşırken Neler Yaptık?: Kısa Bir Özet 

Türkiye Kant Topluluğu, 10 Ocak 2020 tarihinde İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde yapılan bir çalıştay ile temellerini atmıştır. Bu çalıştayda topluluğun ne gibi amaçlar gütmesi gerektiği, kimlere ulaşılabileceği, topluluk olarak neler yapabileceğimiz gibi konular üzerine kafa yorulmuştur. Sonrasında toplantıya katılanlar ve katılanların önerdiği çeşitli kişilerden oluşan bir koordinasyon kurulu kurulmuş ve bu kurul gönüllülük esasıyla görevleri üstlenip, yerine getirmiştir. 
 24 Eylül 2020 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlenen ikinci çalıştayda topluluğa yön verecek gündem maddeleri ele alınmıştır. Bu çalıştayda öne çıkan gündem maddeleri ise şöyle sıralanabilir: topluluğun dernekleşme süreci konusunda görüşlerin alınması, topluluğun ilkelerinin belirlenmesi konusunda gerekçelerin ele alınması, Dünya Felsefe Günü’nde online bir etkinlik düzenlenmesi, Kant Çalışmaları Dergisi’nin alt yapı çalışmalarına başlanması, etkinlik bildirilerinin yayınlanması konusunda görüşlerin alınması, yüz yüze etkinlik planlamanın olanaklarını tartışması.
 Topluluğun ilkelerinin belirlenebilmesi için gönüllülerle 5 Ekim 2020 tarihinde online bir toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantıda benimsenebilecek ilkeler, toplulukta oluşturulacak çeşitli kurullar, üyelik sistemi gibi konular üzerinde durulmuştur. Bu toplantıda gelen öneriler sonrasında yapılan çalışmalarla topluluğun ilkeleri belirlenmiş, üyelik sisteminin temelleri atılmıştır.
  İkinci çalıştay sonrası eylem planı uyarınca yapılan ankette, ‘bir yıl süreyle topluluk olarak faaliyet göstermek ve bir yıl sonra anketin tekrarlanması’ sonucunun çıkması üzerine çalışmalara bu yönde devam edilmiştir. Topluluk olarak faaliyet gösterebilmek için de koordinasyon kurulu içindeki gönüllülerden oluşan tüzük komisyonu tarafından bir tüzük taslağı hazırlanmış, tüzük taslağı kurucu üyelere sunulmuş ve gelen görüşler doğrultusunda tüzük düzenlenmiştir.
  TKT, tüzüğü gereği topluluğun yönetim, denetim ve etik kurulu için adaylık çağrısında bulunmuştur. Yönetim kuruluna gelen başvurular, asil kurul üye sayısından fazla olduğu için seçim yoluna gidilmiştir. Denetim ve etik kurula gelen başvurular ancak üye sayısına denk geldiği için adaylar, doğrudan kurul üyesi olmuşlardır. Yönetim kurulu seçimi tamamen anonimleştirilmiş bir anketle gerçekleşmiştir. Anket sonucunda en çok oyu alan ilk beş kişi yönetim kurulu üyesi olmuştur. Tüzük gereğince akademik kurul, bu üç kurulda yer alan ve gönüllü olarak akademik kurulda görev almak isteyen beş kişiden oluşmaktadır. Kurullar belirlendikten sonra akademik kurulda görev almak isteyen diğer kurul üyelerine çağrıda bulunulmuş ve başvuran beş kişi akademik kurulda yer almıştır. Adaylık başvurusu ve seçim sonucunda topluluğun kurullarında yer alan kişilerin isimleri aşağıdaki gibidir: 

Yönetim Kurulu: Ayhan Çitil, Umut Eldem, Gamze Keskin, Seniye Tilev, Saniye Vatansever
Denetim Kurulu: Mehmet Arslan, Aydın Gelmez, Özgüç Güven
Etik Kurul: Elif Çetinkıran, Özlem Duva, Selda Salman
Akademik Kurul: Mehmet Arslan, Özlem Duva, Umut Eldem, Bülent Gözkân, Gamze Keskin 

Yönetim kurulu üyelerinin 22 Ocak 2021’de yaptıkları ilk toplantıda Gamze Keskin başkan seçilmiştir. Yönetim Kurulu, ilk toplantıdan itibaren iki haftada bir, başkan tarafından önerilen gündem maddelerini değerlendirmek üzere toplanmaktadır. Yönetim kurulu üyeleri gündem maddelerinin içeriğine göre zaman zaman denetim kurulu ya da etik kurulla da toplanabilmekte, somut adım atma noktasında beraber karar almaktadırlar.
 Akademik Kurul üyeleri 4 Şubat 2021’de yaptıkları ilk toplantıda Umut Eldem’i başkan seçmişlerdir. Akademik kurul, 2021 yılı etkinlik takvimini planladığından beri her etkinlik öncesinde toplanmaktadır.
 Topluluk, 8 Mayıs 2021 itibariyle web sayfasında üyelik formunu aktif hale getirmiştir. Bu form, TKT tüzüğünde belirlenen aday olma kriterlerini içermektedir. Adayların form aracılığıyla yapmış oldukları başvurular en yakın tarihli yönetim kurulu toplantısında değerlendirilmektedir. Tüzükteki kriterleri sağlayan kişilerin üyelikleri onaylanmakta, kriterleri henüz sağlamayan adaylar ise aday üye olarak kategorize edilmektedirler. 

İlk Panelimizi Kant’ın Profesörlük Takdim Tezi Üzerine Düzenledik

Türkiye Kant Topluluğu olarak ilk çevrimiçi panelimizi 19 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirdik. Katılım oldukça yüksek olduğu bu panelde değerli hocalarımız Prof. Dr. Aliye Kovanlıkaya, Doç. Dr. Özgüç Güven ve Dr. Arif Yıldız birer konuşma yaptılar.  Panelin konusu, Immanuel Kant’ın 1770 yılında yayınlanan “De Mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis” başlıklı profesörlük takdim teziydi. Dünya Felsefe Günü’nde Kant’ın bu erken dönem eserinin yayınlanışının 250. yılını da kutlamış olduk. Panel Kapsamında Prof. Dr. Aliye Kovanlıkaya Kant’ın 1770 tarihli tezindeki hissetme öğretisine “eleştirel dönemde bulunup da bu eserde bulunmayan neler var?” sorusu üzerinden yaklaştı ve verdiği cevap aslında bu tezde his, hissetme gibi kavramlar bulunmasına rağmen kendine has bir hissetme öğretisinin bulunmadığı yönündeydi.


  
Daha sonra Doç. Dr. Özgüç Güven, Eleştirel Dönemle İlişkisi Açısından 1770 Tezi başlıklı konuşmasında 1770 tezinin tarihçesi ve kavram dağarcığını daha sonra da genel kuruluşu ve yapısı üzerinden eleştirel dönemle ilişkilerini izah etti.

Son olarak Dr. Arif Yıldız 1770 Tezinde ‘Mundus’ Kavramını ve bu kavramın Kant’ın eleştirel dönemde kullandığı “dünya” kavramıyla hangi açılardan farklı veya benzer olduğunu ortaya koydu.Panelimizin ses kaydını Youtube kanalımızda bulabilirsiniz.


 Saf Aklın Eleştirisi’ni Coşkuyla Andık!

                                     
 Kant’ın doğum günü olan 22 Nisan’da muhteşem bir katılımla Saf Aklın Eleştirisi’nin basımının 240. yılını kutladık. Yönetim Kurulu Başkanımız Gamze Keskin’in moderatörlüğünde gerçekleşen panelde kıymetli
hocalarımız Bülent Gözkân, Ayhan Çitil ve Kaan Ökten konuşmacı olarak yer aldılar.Bülent Gözkân hocamız birinci Kritik’in felsefe tarihindeki önemi ve tarihsel bağlamından bahsederek, politik anlamda da çığır açan bir rol üstlendiğini vurguladı.Ayhan Çitil hocamız ufuk açan konuşmasında Kant’ın geleneksel metafizikten kopuşunu bugün nasıl yorumlayabileceğimizi, Kant sonrası metafiziğin hangi çoklu anlamlara gelebileceğini tartışmaya açtı.Kaan Ökten hocamız ise bizi Kant’ın ilham aldığı metinlerde gezdirerek, tarihsel bir yolculuğa çıkardı. Bu bağlamda birinci Kritik’in belki de en az çalışılan bölümlerinden olan “Transandental Yöntem Öğretisi”ni mimarlık üzerinde yorumladı.

2021 yılının bu ilk etkinliğine gösterilen yoğun ilgi TKT ailesini çok mutlu etti. Dijital platform katılımı 300 kişi ile sınırladığı için birçok katılımcıyı maalesef panele alamadık. Ancak panel videolarına TKT YouTube sayfasından erişebilirsiniz.

 Kant’ın Matematik Felsefesini Konuştuk

Türkiye Kant Topluluğu olarak üçüncü çevrimiçi paneli “Kant ve Matematik Felsefesi” temasıyla 20 Mayıs 2021’de gerçekleştirdik. Kant’ın matematik felsefesinin tüm yönleri ile konuşulduğu bu panelde İstanbul Üniversitesi’nden Halise Avşar, Samsun Üniversitesi’nden Mehmet Arslan ve İstanbul Üniversitesi’nden Özgüç Güven 29 Mayıs Üniversitesinden Ahmet Ayhan Çitil’in moderatörlüğünde birer konuşma yaptılar.
Panel Halise Avşar’ın Kant’ın felsefesinde aritmetik nesne inşası üzerine yaptığı konuşması ile başladı. Ardından Mehmet Arslan, Kant’ın felsefesinde geometrik nesne ontolojisi üzerine bir konuşma yaptı. Son olarak Özgüç Güven Kant sonrası matematik felsefesinde Kant’ın çizmiş olduğu çerçevenin yankılarını irdeleyen bir konuşma yaptı.

Panelin video kaydı topluluğun YouTube sayfasından izlenebilir.


  Dergimiz Yayın Hayatına Başlıyor!

Türkiye Kant Topluluğu olarak, ülkemizin birçok farklı üniversitesinde çalışan uzman akademisyenlerin katılımıyla bir hakemli dergi oluşturma girişimini başlattık. Derginin ilk sayısı 2021 Güz döneminde çıkacaktır. Dergi, Kant felsefesinin her yönüyle ilgili daha önce yayınlanmamış özgün araştırma makalelerine yer verecektir. Buna Kant’ın diğer düşünürlerle ilişkisi ve günümüz felsefî tartışmalarına etkisini konu edinen makaleler de dahildir. Yazılar 01.08.2021 tarihine kadar  dergi@kantcalismalari.org  adresine gönderilebilir. Yazım kılavuzu ve diğer bilgilendirmelere kantcalismalari.org adresinden ulaşabilirsiniz.