Türkiye Kant Topluluğu, Kant üzerine yapılan çalışmalar/konferanslar vb. etkinlikler hakkında duyuru yapmak üzere yılda iki kez bülten yayınlayacaktır. Bültende yer almasını istediğiniz etkinliklerin duyurusu için lütfen bulten@turkiyekanttoplulugu.org adresine e-posta gönderiniz.

 Türkiye Kant Topluluğu Bülteni – Haziran 2021  

Kurumsallaşırken Neler Yaptık?: Kısa Bir Özet 

Türkiye Kant Topluluğu, 10 Ocak 2020 tarihinde İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde yapılan bir çalıştay ile temellerini atmıştır. Bu çalıştayda topluluğun ne gibi amaçlar gütmesi gerektiği, kimlere ulaşılabileceği, topluluk olarak neler yapabileceğimiz gibi konular üzerine kafa yorulmuştur. Sonrasında toplantıya katılanlar ve katılanların önerdiği çeşitli kişilerden oluşan bir koordinasyon kurulu kurulmuş ve bu kurul gönüllülük esasıyla görevleri üstlenip, yerine getirmiştir. 
 24 Eylül 2020 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlenen ikinci çalıştayda topluluğa yön verecek gündem maddeleri ele alınmıştır. Bu çalıştayda öne çıkan gündem maddeleri ise şöyle sıralanabilir: topluluğun dernekleşme süreci konusunda görüşlerin alınması, topluluğun ilkelerinin belirlenmesi konusunda gerekçelerin ele alınması, Dünya Felsefe Günü’nde online bir etkinlik düzenlenmesi, Kant Çalışmaları Dergisi’nin alt yapı çalışmalarına başlanması, etkinlik bildirilerinin yayınlanması konusunda görüşlerin alınması, yüz yüze etkinlik planlamanın olanaklarını tartışması.
 Topluluğun ilkelerinin belirlenebilmesi için gönüllülerle 5 Ekim 2020 tarihinde online bir toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantıda benimsenebilecek ilkeler, toplulukta oluşturulacak çeşitli kurullar, üyelik sistemi gibi konular üzerinde durulmuştur. Bu toplantıda gelen öneriler sonrasında yapılan çalışmalarla topluluğun ilkeleri belirlenmiş, üyelik sisteminin temelleri atılmıştır.
  İkinci çalıştay sonrası eylem planı uyarınca yapılan ankette, ‘bir yıl süreyle topluluk olarak faaliyet göstermek ve bir yıl sonra anketin tekrarlanması’ sonucunun çıkması üzerine çalışmalara bu yönde devam edilmiştir. Topluluk olarak faaliyet gösterebilmek için de koordinasyon kurulu içindeki gönüllülerden oluşan tüzük komisyonu tarafından bir tüzük taslağı hazırlanmış, tüzük taslağı kurucu üyelere sunulmuş ve gelen görüşler doğrultusunda tüzük düzenlenmiştir.
  TKT, tüzüğü gereği topluluğun yönetim, denetim ve etik kurulu için adaylık çağrısında bulunmuştur. Yönetim kuruluna gelen başvurular, asil kurul üye sayısından fazla olduğu için seçim yoluna gidilmiştir. Denetim ve etik kurula gelen başvurular ancak üye sayısına denk geldiği için adaylar, doğrudan kurul üyesi olmuşlardır. Yönetim kurulu seçimi tamamen anonimleştirilmiş bir anketle gerçekleşmiştir. Anket sonucunda en çok oyu alan ilk beş kişi yönetim kurulu üyesi olmuştur. Tüzük gereğince akademik kurul, bu üç kurulda yer alan ve gönüllü olarak akademik kurulda görev almak isteyen beş kişiden oluşmaktadır. Kurullar belirlendikten sonra akademik kurulda görev almak isteyen diğer kurul üyelerine çağrıda bulunulmuş ve başvuran beş kişi akademik kurulda yer almıştır. Adaylık başvurusu ve seçim sonucunda topluluğun kurullarında yer alan kişilerin isimleri aşağıdaki gibidir: 

Yönetim Kurulu: Ayhan Çitil, Umut Eldem, Gamze Keskin, Seniye Tilev, Saniye Vatansever
Denetim Kurulu: Mehmet Arslan, Aydın Gelmez, Özgüç Güven
Etik Kurul: Elif Çetinkıran, Özlem Duva, Selda Salman
Akademik Kurul: Mehmet Arslan, Özlem Duva, Umut Eldem, Bülent Gözkân, Gamze Keskin 

Yönetim kurulu üyelerinin 22 Ocak 2021’de yaptıkları ilk toplantıda Gamze Keskin başkan seçilmiştir. Yönetim Kurulu, ilk toplantıdan itibaren iki haftada bir, başkan tarafından önerilen gündem maddelerini değerlendirmek üzere toplanmaktadır. Yönetim kurulu üyeleri gündem maddelerinin içeriğine göre zaman zaman denetim kurulu ya da etik kurulla da toplanabilmekte, somut adım atma noktasında beraber karar almaktadırlar.
 Akademik Kurul üyeleri 4 Şubat 2021’de yaptıkları ilk toplantıda Umut Eldem’i başkan seçmişlerdir. Akademik kurul, 2021 yılı etkinlik takvimini planladığından beri her etkinlik öncesinde toplanmaktadır.
 Topluluk, 8 Mayıs 2021 itibariyle web sayfasında üyelik formunu aktif hale getirmiştir. Bu form, TKT tüzüğünde belirlenen aday olma kriterlerini içermektedir. Adayların form aracılığıyla yapmış oldukları başvurular en yakın tarihli yönetim kurulu toplantısında değerlendirilmektedir. Tüzükteki kriterleri sağlayan kişilerin üyelikleri onaylanmakta, kriterleri henüz sağlamayan adaylar ise aday üye olarak kategorize edilmektedirler. 

İlk Panelimizi Kant’ın Profesörlük Takdim Tezi Üzerine Düzenledik

Türkiye Kant Topluluğu olarak ilk çevrimiçi panelimizi 19 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirdik. Katılım oldukça yüksek olduğu bu panelde değerli hocalarımız Prof. Dr. Aliye Kovanlıkaya, Doç. Dr. Özgüç Güven ve Dr. Arif Yıldız birer konuşma yaptılar.  Panelin konusu, Immanuel Kant’ın 1770 yılında yayınlanan “De Mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis” başlıklı profesörlük takdim teziydi. Dünya Felsefe Günü’nde Kant’ın bu erken dönem eserinin yayınlanışının 250. yılını da kutlamış olduk. Panel Kapsamında Prof. Dr. Aliye Kovanlıkaya Kant’ın 1770 tarihli tezindeki hissetme öğretisine “eleştirel dönemde bulunup da bu eserde bulunmayan neler var?” sorusu üzerinden yaklaştı ve verdiği cevap aslında bu tezde his, hissetme gibi kavramlar bulunmasına rağmen kendine has bir hissetme öğretisinin bulunmadığı yönündeydi.


  
Daha sonra Doç. Dr. Özgüç Güven, Eleştirel Dönemle İlişkisi Açısından 1770 Tezi başlıklı konuşmasında 1770 tezinin tarihçesi ve kavram dağarcığını daha sonra da genel kuruluşu ve yapısı üzerinden eleştirel dönemle ilişkilerini izah etti.

Son olarak Dr. Arif Yıldız 1770 Tezinde ‘Mundus’ Kavramını ve bu kavramın Kant’ın eleştirel dönemde kullandığı “dünya” kavramıyla hangi açılardan farklı veya benzer olduğunu ortaya koydu.Panelimizin ses kaydını Youtube kanalımızda bulabilirsiniz.


 Saf Aklın Eleştirisi’ni Coşkuyla Andık!

                                     
 Kant’ın doğum günü olan 22 Nisan’da muhteşem bir katılımla Saf Aklın Eleştirisi’nin basımının 240. yılını kutladık. Yönetim Kurulu Başkanımız Gamze Keskin’in moderatörlüğünde gerçekleşen panelde kıymetli
hocalarımız Bülent Gözkân, Ayhan Çitil ve Kaan Ökten konuşmacı olarak yer aldılar.Bülent Gözkân hocamız birinci Kritik’in felsefe tarihindeki önemi ve tarihsel bağlamından bahsederek, politik anlamda da çığır açan bir rol üstlendiğini vurguladı.Ayhan Çitil hocamız ufuk açan konuşmasında Kant’ın geleneksel metafizikten kopuşunu bugün nasıl yorumlayabileceğimizi, Kant sonrası metafiziğin hangi çoklu anlamlara gelebileceğini tartışmaya açtı.Kaan Ökten hocamız ise bizi Kant’ın ilham aldığı metinlerde gezdirerek, tarihsel bir yolculuğa çıkardı. Bu bağlamda birinci Kritik’in belki de en az çalışılan bölümlerinden olan “Transandental Yöntem Öğretisi”ni mimarlık üzerinde yorumladı.

2021 yılının bu ilk etkinliğine gösterilen yoğun ilgi TKT ailesini çok mutlu etti. Dijital platform katılımı 300 kişi ile sınırladığı için birçok katılımcıyı maalesef panele alamadık. Ancak panel videolarına TKT YouTube sayfasından erişebilirsiniz.

 Kant’ın Matematik Felsefesini Konuştuk

Türkiye Kant Topluluğu olarak üçüncü çevrimiçi paneli “Kant ve Matematik Felsefesi” temasıyla 20 Mayıs 2021’de gerçekleştirdik. Kant’ın matematik felsefesinin tüm yönleri ile konuşulduğu bu panelde İstanbul Üniversitesi’nden Halise Avşar, Samsun Üniversitesi’nden Mehmet Arslan ve İstanbul Üniversitesi’nden Özgüç Güven 29 Mayıs Üniversitesinden Ahmet Ayhan Çitil’in moderatörlüğünde birer konuşma yaptılar.
Panel Halise Avşar’ın Kant’ın felsefesinde aritmetik nesne inşası üzerine yaptığı konuşması ile başladı. Ardından Mehmet Arslan, Kant’ın felsefesinde geometrik nesne ontolojisi üzerine bir konuşma yaptı. Son olarak Özgüç Güven Kant sonrası matematik felsefesinde Kant’ın çizmiş olduğu çerçevenin yankılarını irdeleyen bir konuşma yaptı.

Panelin video kaydı topluluğun YouTube sayfasından izlenebilir.


  Dergimiz Yayın Hayatına Başlıyor!

Türkiye Kant Topluluğu olarak, ülkemizin birçok farklı üniversitesinde çalışan uzman akademisyenlerin katılımıyla bir hakemli dergi oluşturma girişimini başlattık. Derginin ilk sayısı 2021 Güz döneminde çıkacaktır. Dergi, Kant felsefesinin her yönüyle ilgili daha önce yayınlanmamış özgün araştırma makalelerine yer verecektir. Buna Kant’ın diğer düşünürlerle ilişkisi ve günümüz felsefî tartışmalarına etkisini konu edinen makaleler de dahildir. Yazılar 01.08.2021 tarihine kadar  dergi@kantcalismalari.org  adresine gönderilebilir. Yazım kılavuzu ve diğer bilgilendirmelere kantcalismalari.org adresinden ulaşabilirsiniz.