KANT’IN ESERLERİNDEN TÜRKÇEYE YAPILAN ÇEVİRİLER

Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels oder Versuch von der Verfassung und dem mechanischen Ursprunge des ganzen Weltgebäudes, nach Newtonischen Grundsätzen abgehandelt [AA I, 1755]

Evrensel Doğa Tarihi ve Gökler Kuramı, çev. Seçkin (Cılızoğlu) Selvi, Havass Yayınevi, İstanbul, 1982; Sarmal Yayınevi, İstanbul, 2002; Morpa Yayınevi, İstanbul, 2003; Say Yayınları, İstanbul, 2007.

 

 

Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen [AA II, 1764]

“Kant’ın ‘Güzel ve Ulvi Hislerinin Tedkiki’ İsimli Eserinden Bir Parça”, çev. Şaziye Berin, Hayat Mecmuası, V-130/1929: 508.

Güzellik ve Yücelik Duyguları Üzerine Gözlemler, çev. Ahmet Fethi, Hil Yayınları, 2010.

 

 

Träume eines Geistersehers, erläutert durch die Träume der Metaphysik [AA II, 1766]

Metafiziğin Düşleriyle Açıklamalı Bir Bilicinin Düşleri, (çeşitli “Ek”lerle birlikte) yay. haz. & çev. Ahmet Aydoğan & Ali Nalbant, Say Yayınları, İstanbul, 1/2016.

 

 

Kritik der reinen Vernunft [AA III, 1787 (2. Aufl.) & AA IV, 1781 (1. Aufl.)]

Kant’tan Parçalar, çev. Emin Erişirgil, Devlet Basımevi, İstanbul, 1935 [“B Edisyonu”nun “Vorrede” ve “Einleitung” bölümlerinden pasajlar; “Die transzendentale Ästhetik”den “1. Abschnitt. Von dem Raume” ve “2. Abschnitt. Von der Zeit”dan pasajlar].

“Saf Aklın Eleştirisi. İkinci Giriş”, çev. Tuncar Tuğcu, Felsefe Dergisi, 1/1972: 13-29; Immanuel Kant ve Transendental İdealizm, Alesta Yayınevi, Ankara, 2001: 99-118.

“Analitik ve Sentetik Yargıların Ayrımı Üstüne”, çev. Ömer Naci Soykan, Felsefe Dergisi, 5/1978: 59-61 [“B Edisyonu”nun “Einleitung” bölümünden 3 paragraf].

“Saf Aklın Eleştirisi’ne Önsöz”, çev. Akın Etan & Attilâ Erdemli, Felsefe Arkivi, 24/1984: 213-220 [“A Edisyonu”ndaki “Vorrede”nin çevirisi].

“Katkısız Aklın Eleştirisi / Birinci Basım İçin Önsöz (1781)”, çev. Nejat Bozkurt, Seçilmiş Yazılar, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1984: 45-52; Say Yayınları, İstanbul, 2005: 59-67.

“Katkısız Aklın Eleştirisi / İkinci Basım İçin Önsöz (1787)”, çev. Nejat Bozkurt, Seçilmiş Yazılar, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1984: 53-71; Say Yayınları, İstanbul, 2005: 69-91.

“Katkısız Aklın Eleştirisi / Giriş (İkinci Basım)”, çev. Nejat Bozkurt, Seçilmiş Yazılar, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1984: 73-89; Say Yayınları, İstanbul, 2005: 93-113.

Arı Usun Eleştirisi, çev. Aziz Yardımlı, İdea Yayınevi, İstanbul, 1/1993; 2010 (Türkçe-Almanca [karton kapak]); 2011 (Türkçe-Almanca [sert kapak]; 2015 [sadece Türkçe çeviri metin].

Arı Usun Eleştirisi, çev. Aziz Yardımlı, İdea Yayınevi (Cep Kitapları Dizisi), İstanbul, 2010 [“A” ve “B Edisyonu”nun “Vorrede”, “Einleitung” ve “Die transzendentale Ästhetik” bölümleri].

 “ ‘Salt Aklın Eleştirisi’nin Özet Tercümesi İle Yorumu”, çev. Ş. Teoman Duralı, Aklın Anatomisi. Salt Aklın Eleştirisi’nin Teşrihi, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2010: 131-200 [“A” ve “B Edisyonu”nun “Vorrede” bölümlerinden pasajlar (Ayrıca, “B Edisyonu”nundan çevrilen kısmın Almancası); “B Edisyonu”nun “Einleitung” ve “Die transzendentale Ästhetik” bölümleri; “B Edisyonu”ndan “Von der Logik überhaupt” bölümünden pasajlar].

 

 

Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können [AA IV, 1783]

Gelecekte Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe Prolegomena, çev. İoanna Kuçuradi & Yusuf Örnek, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1/1983 (Türkçe-Almanca); Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, 2/1995; 4/2000.

Bir Bilim olarak Ortaya Çıkabilecek Her Gelecek Metafizik İçin Prolegomena, çev. Aziz Yardımlı, 1/2014 (Türkçe-Almanca).

 

 

Grundlegung zur Metaphysik der Sitten [AA IV, 1785]

Ahlâk Metafiziğinin Temellendirilmesi, çev. İoanna Kuçuradi, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1/1982 (Türkçe-Almanca); Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, 2/1995; 4/2009.

“Ahlak (Töreler) Metafiziğini Temellendirme (1786)”, çev. Nejat Bozkurt, Seçilmiş Yazılar, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1984: 137-209; Say Yayınları, İstanbul, 2005: 169-260.

 

 

Kritik der praktischen Vernunft [AA V, 1788]

Pratik Aklın Eleştirisi, çev. İoanna Kuçuradi, Ülker Gökberk, Füsün Akatlı, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1/1980 (Türkçe-Almanca); Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, 2/1994 (Türkçe-Almanca); 3/1999.

“Pratik Aklın Eleştirisi / Önsöz (1788)”, çev. Nejat Bozkurt, Seçilmiş Yazılar, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1984: 93-102; Say Yayınları, İstanbul, 2005: 117-128.

“Pratik Aklın Eleştirisi / Giriş”, çev. Nejat Bozkurt, Seçilmiş Yazılar, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1984: 103-104; Say Yayınları, İstanbul, 2005: 129-130.

Pratik Usun Eleştirisi, çev. İsmet Zeki Eyüboğlu, Say Yayınları, İstanbul, 1/1989; 6/2004; 7/2008.

Pratik Usun Eleştirisi, çev. Onur Ateş, Yeryüzü Yayınevi, Ankara, 2003.

Kılgısal Usun Eleştirisi, çev. Aziz Yardımlı, İdea Yayınevi, İstanbul, 2006 (Türkçe-Almanca).

 

 

Kritik der Urteilskraft [AA V, 1790 & AA 20, 1790 (Erste Einleitung in die Kritik der Urteilskraft)]

“Yargıgücünün Eleştirisi / Birinci Basım İçin Önsöz (1790)”, çev. Nejat Bozkurt, Seçilmiş Yazılar, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1984: 107-110; Say Yayınları, İstanbul, 2005: 133-136.

“Yargıgücünün Eleştirisi / Giriş”, çev. Nejat Bozkurt, Seçilmiş Yazılar, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1984: 111-136; Say Yayınları, İstanbul, 2005: 137-167.

Yargı Yetisinin Eleştirisi, çev. Aziz Yardımlı, İdea Yayınevi, İstanbul, 1/2006 (Türkçe-Almanca); 2/2011.

 

 

Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft [AA VI, 1793]

Saf Aklın Sınırları Dâhilinde Din, çev. Suat Başar Çağlan, Literatürk Yayınları, 2012.

Saf Aklın Sınırları Dâhilinde Din, çev. Lokman Çilingir & Aslı Avcan, Elis Yayınları, Ankara, 2017.

 

 

Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht [AA VIII, 1784]

“Dünya Yurttaşlığı Düşüncesine Yönelik Genel Bir Tarih Düşüncesi”, çev. Uluğ Nutku, Yazko Felsefe Yazıları, 4/1982: 117-129; Artı, 6/1992; Tarih Felsefesi. Seçme Metinler, haz. Doğan Özlem & Güçlü Ateşoğlu, Doğubatı Yayınları, Ankara, 2006: 30-47.

 

 

Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? [AA VIII, 1784]

“ ‘Aydınlanma nedir?’ Sorusuna Yanıt”, çev. Nejat Bozkurt, Yazko Felsefe Yazıları, 6/1983: 139-148; Seçilmiş Yazılar, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1984: 211-221; Toplumbilim, 11/2000: 17-21; Seçilmiş Yazılar, Say Yayınları, İstanbul, 2005: 261-273.

“Aydınlanma Nedir?”, çev. Pelin Alioğlu, FelsefeLogos, 17-18/2002: 171-176.

 

 

Recensionen von J. G. Herders Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit [AA VIII, 1785]

“Herder’in İnsanlık Tarihi Felsefesi Üzerine Düşünceler’inin Eleştirisi”, çev. Yasemin Çına, Tarih Felsefesi. Seçme Metinler, haz. Doğan Özlem & Güçlü Ateşoğlu, Doğubatı Yayınları, Ankara, 2006: 48-80.

 

 

Mutmaßlicher Anfang der Menschengeschichte [AA VIII, 1786]

“İnsanlık Tarihinin Tahminî Başlangıcı”, çev. Metin Bal & Güçlü Ateşoğlu, Tarih Felsefesi. Seçme Metinler, haz. Doğan Özlem & Güçlü Ateşoğlu, Doğubatı Yayınları, Ankara, 2006: 81-102.

 

 

Was heißt: Sich im Denken orientiren? [AA VIII, 1786]

“Kişinin Düşünerek Yönünü Tayin Etmesi Ne Anlama Gelir?”, çev. & yay. haz. Ahmet Aydoğan, Düşüncenin Çağrısı, Say Yayınları, İstanbul, 1/2008; 2/2009: 81-103.

 

 

Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis [AA VIII, 1793]

“Yaygın Bir Söz Üstüne: ‘Teoride Doğru Olabilir, Ama Pratikte İşe Yaramaz’ ”, Kant Felsefesinin Politik Evreni, der. & çev. Hakan Çörekçioğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010: 17-56; Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2017: 25-74.

 

 

Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf [AA VIII, 1795]

“Ebedî Barış Üstüne Felsefî Deneme”, çev. Yavuz Abadan & Seha L. Meray, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, No : 113-95, Ajans Türk Matbaası, Ankara, 1960.

“Sürekli (Ebedi) Barış Üstüne Felsefi Bir Deneme”, çev. Nejat Bozkurt, Seçilmiş Yazılar, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1984: 223-266; Say Yayınları, İstanbul, 2005: 275-327.

Ebedi Barış Üzerine Felsefi Bir Tasarı, çev. Celal Yeşilçayır, Fol Yayınevi, 2020.

 

 

Über das Mißlingen aller philosophischen Versuche in der Theodicee [AA VIII, 1791]

“Bütün Felsefi Teodise Denemelerinin Başarısızlığı Üzerine”, çev. Muhsin Akbaş, Doğu Batı, 14/2001: 195-208.

 

 

Pädagogik [AA IX]

Kant’ın Pedagojisi, çev. Mustafa Rahmi (Balaban), İzmir, 1933; Pedagoji Üzerine, çev. Mustafa Rahmi (Balaban), Yeni Zamanlar Yayıncılık, İstanbul, 2006.

Eğitim Üzerine. çev. Ahmet Aydoğan, İz Yayıncılık, İstanbul, 2006; Say Yayınları, İstanbul, 1/2007; 2/2009; 7/2018.

Eğitim Üzerine. çev. S. Emre Bekman, İz Yayıncılık, İstanbul, 2019.

 

 

Vorlesungen über Moralphilosophie [AA XXVII, 1784-5]

Philosophia Practica Universalis: Etik Üzerine Dersler 1, çev. Oğuz Özügül, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 1994.

Ethica: Etik Üzerine Dersler, çev. Oğuz Özügül, Pencere Yayınevi, İstanbul, 1/2003; 2/2007.

 

Vorlesungen über Metaphysik und Rationaltheologie [AA XXVIII]–1794-5

“Felsefî Teolojiye Giriş”, çev. Mehmet Reçber, Felsefe Dünyası, 40/2004: 148-164 [“Einleitung in die philosophische Religionslehre”nin çevirisi].

 

 

Diğer Çeviriler

“Fragmanlar”, çev. Oruç Aruoba, Argos, 29/1991: 36-46; Fragmanlar, çev. Oruç Aruoba, Altıkırkbeş Yayınları, İstanbul, 2000.

“İnsanseverlikten Ötürü Yalan Söylemek Konusunda Bir Sözümona Hak Üzerine”, çev. Oruç Aruoba, Cogito, 16/1998: 47-52.

Ruhun Gücü Hakkında, çev. Hulûsi Yazıcıoğlu, Anıl Matbaası, Ankara, 1998.

Yaşamın Anlamı (200. Ölüm Yıldönümü Anısına), ed. Wolfgang Kraus, çev. Ahmet Sarı & Gürsel Uyanık, Birey Yayınları, İstanbul, 1/2004; 2/2010.