1. GÜN – Saf Aklın Eleştirisi (17 Kasım 2022)

10:00 – 10:30 Açılış Konuşmaları

MSGSÜ Rektörü Handan İnci
MSGSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Hanife Koncu
MSGSÜ Felsefe Bölümü Başkanı H. Bülent Gözkân
Türkiye Kant Topluluğu Başkanı Gamze Keskin

1.Oturum / 10:30 – 12:00 – Oturum Başkanı: Ayhan Çitil

 • Kaan H. Ökten: Birinci Kritik’te Zaman ve Zamansallık
 • Selda Salman: Kant’ta “Ben” Sorunu ve Özgürlük

2.Oturum / 14:00 – 15:30 – Oturum Başkanı: Ebru Pehlivan

 • Aliye Kovanlıkaya: Temsil ve Bilinç Arasında: Bilme Dereceleri ve Emin Olma Tarzları
 • Lale Levin Basut: Transzendental Deduktion’un Üç Uğrağı: Cogito, Düşünme Functio’ları ve Synthesis Speciosa
 • Özgüç Güven: Kant’ın Kendisi Objekt-Gegenstand Ayrımı Yaptı mı?

3. Oturum / 16:00 – 17:30 – Oturum Başkanı: Gamze Keskin

 • Murat Şamil Şen: Kant ve İlk Felsefe
 • Halise Avşar-Mehmet Arslan: Saf Aklın Sınırları Dahilinde Matematik 
 • Taşkıner Ketenci: Saf Aklın Eleştirisi’nde Ruh İdesi

2. GÜN – Pratik Aklın EleştirisiSiyaset Düşüncesi (18 Kasım 2022)

1.Oturum / 10:00 – 11:30 –  Oturum Başkanı: Halise Avşar

 • Harun Tepe: Kant’ta Etiğin Temelleri ve Temellendirilmesi
 • Nebil Reyhani: Kant’a göre Felsefenin Dört Temel Sorusu ve Üç Eleştiri: Aynı Projenin Farklı İfadeleri mi, Bambaşka Projeler mi?
 • Elif Çetinkıran: Pratik Akıl Mutluluk Sağlar mı?

2.Oturum / 13:30 – 15:30 – Oturum Başkanı: Çağla Özcan

 • Gökhan Savaş: Kategorik Emrin Çağrısı: Adadan Ayrılırken Hüküm Vermek
 • Hakan Çörekçioğlu: Kant’ın Pratik Felsefesinin Politik Boyutu: (Pratik) Aklın Mahkemesi
 • Çağlar Çömez: Pratik Aklın Eleştirisi‘nden Ahlakın Metafiziği‘ne Hukuk
 • Umut Eldem: Kant ve Ekoloji Düşüncesi

3.Oturum / 16:00 – 17:30 – Oturum Başkanı: Umut Eldem

 • Tuğba Sevinç: Kant ve Rawls: Ebedi Barış Üzerine
 • Özlem Duva: Liberal Feminizm ve Kantçı Otonomi Kavrayışının Dönüşümü
 • Dilek Hüseyinzadegan: Kant’ın Siyaset Felsefesini Nasıl Bilirsiniz? Coğrafya ve Kader Üzerine (Zoom)

3. GÜN – Yargı Gücünün Eleştirisi (19 Kasım 2022)

1.Oturum / 10:00 – 11:30 – Oturum Başkanı: Özge Ejder

 • Bülent Gözkân: Düşünme Yetisinin Yasa Koyduğu İki Egemenlik Alanı, Doğa ile Özgürlük Arasında Köprü Kurmak
 • Seniye Tilev: Estetik Yargı ve Ahlak Deneyiminin İlişkisi
 • Saniye Vatansever: Ahlakın Sembolü olarak Güzel: Üçüncü Kritik’te Güzel ile Ahlak İlişkisi

2.Oturum / 13:30 – 15:30 – Oturum Başkanı: Mehmet Şiray

 • Toros Güneş Esgün: Hukuk Öğretisinin Temellendirilmesi Olarak Üçüncü Kritik: Beğeni Yargıları ve İzin Verici Yasa
 • Çetin Türkyılmaz: İmgelemin Üçüncü Kritik‘teki Yeri: Birinci Kritik‘le Bir Karşılaştırma
 • Mehmet Barış Albayrak: Epigenesis ve Rasyonalite: Catherine Malabou’nun Kant Yorumu
 • Elif Çırakman: Teleolojik Yargının Ufkunda Kritiğin Sınırları

3.Oturum / 16:00 – 17:30 – Oturum Başkanı: H. Bülent Gözkân

 • Şilan Kesler: Reflektif Yargı Gücü: Tarihsel ve Politik Olanın Yargılanması
 • Hazal Gemicioğlu: Kant’ın Yücesinin Sanattaki Yeni Karşılığı Olarak Bir Dijital Sanat Okuması
 • Gamze Keskin: Kant’ın Güzel Sanatlar Kavrayışına Bugün Yeniden Bakmak: Bir Güncelleme Denemesi