Üyelik Başvuru Formu

TKT Tüzüğü Madde 4 uyarınca topluluğa üye olmak için belirlenen üyelik koşullarını haiz herkes başvurabilir. Başvurudan sonra üyeliğe kabul yönetim kurulu kararı ile olur. Adayların üyelik başvurusunda bulunabilmeleri için:

1- Medenî hakları kullanma yeterliliğine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olması,

2- Aşağıdaki kriterlerden en az 1 (bir) tanesini yerine getirmesi beklenir.

Kant felsefesi üzerine:

 1. Yüksek lisans derecesine sahip olmak
 2. Doktora derecesine sahip olmak
 3. Post-doktora sürecinde Kant Felsefesi odaklı çalışmış olmak
 4. Hakemli bir dergide en az bir yayın/çeviri yapmış olmak
 5. Telif veya çeviri kitap yayını bulunmak

 • Yukarıdaki koşullardan hangisini sağlıyorsanız lütfen bu koşulun künyesini aşağıda örneği verilen alana yazınız *
 • * ile işaretlenmiş alanların doldurulması zorunludur.

  Duyurulardan haberdar olmak istiyorum.

  Düzenlenen akademik etkinliklere (dergi, konferans, atölye, çalıştay vb.) katkı sağlayabilirim.

  Mizanpaj, tasarım/web tasarımı, hukuki danışmanlık, sponsor araştırma vb. konularda destek olabilirim.

  Diğer (lütfen belirtiniz)