Kant ve Nesne

Türkiye Kant Topluluğu, İBB Kültür AŞ. iş birliği ile 26 Mart 2023 Pazar günü saat 16.00’da Kant ve Nesne temalı bir panel düzenleyecektir.

Moderatör:
-Gamze Keskin

Konuşmacı:
-Ahmet Ayhan Çitil

Kant’ın transandantal düşüncesinin merkezinde yer alan birkaç kavramdan biri hiç şüphesiz “nesne” kavramıdır. Kant bize muhteşem bir mimarî yapı içerisinde zengin bir nesne çeşitliliği sunar. İnşa ederek deneyimleyebileceğimiz; hakkında muhakeme yapabildiğimizi sandığımız lâkin sıkı bir eleştiri sonrası bunun bir yanılsamadan ibaret olduğunu fark ettiğimiz; bir arzu varlığı olarak farkına vardığımız; empirik olarak tecrübe edemesek de “orada” olduğunu düşünebildiğimiz; (…) pek çok nesne türü Kant’ın eserlerinde sistematik bir bütünlük içerisinde arz-ı endam eder.

Bu sunumda Kant’ın olgu, inanç ve kanaat nesneleri olarak sınıflandırdığı bilgi nesnelerini son iki yüzyılda farklı akademik alanlarda ulaştığımız sonuçları da dikkate alarak incelemeyi amaçlıyoruz. Bir yandan Kant’ın nasıl olup da hâlâ bize son derece kuşatıcı bir düşünme çerçevesi sunduğunu ortaya koymaya çalışacağız. Bir diğer yandan da Kantçı düşüncenin derinleştirilmesi yoluyla açılabileceğimiz yeni ufukların neleri içerebileceğini tartışmaya açacağız.

March 26, 2023

Schedule

Date: