Kant Well Knew That the Dice Were Loaded

30 June 2022 Author: Özlem Duva *This article is written in Turkish. Kant’ın dünya yurttaşlığı ve ebedi barış fikrine getirilen eleştiriler, politik realizme yaslanmış bir sahicilik...

Written by:

30 June 2022 / Comments Off on Kant Well Knew That the Dice Were Loaded

The Kantian Turn in Arendt’s Political Thought: Lectures on Kant’s Political Philosophy

6 May 2022 Author: Devrim Sezer *This article is written in Turkish. Hannah Arendt’in siyasal düşüncesinin Kant’ın felsefesiyle ilişkisini belirleyebilmek çeşitli güçlükler içerir. 20....

Written by:

6 May 2022 / Comments Off on The Kantian Turn in Arendt’s Political Thought: Lectures on Kant’s Political Philosophy

The Kantian Foundations of John Rawls’ Theory of Justice

8 April 2022 Author: Tuğba Sevinç *This article is written in English. 20. yüzyıl siyaset felsefesinin en önemli düşünürlerinden biri olan John Rawls, Bir Adalet Teorisi kitabında ortaya...

Written by:

8 April 2022 / Comments Off on The Kantian Foundations of John Rawls’ Theory of Justice

The Critique and Lectures on Logic

7 March 2022 Author: Aliye Kovanlıkaya *This article is written in Turkish. Türkiye Kant Topluluğu için bir blog yazısı yazma daveti alınca elbette çok memnun oldum, fakat yazamayacağımı...

Written by:

7 March 2022 / Comments Off on The Critique and Lectures on Logic

From the ‘Critique of Pure Reason’ to the Ground of Morality

6 February 2022 Author: H. Bülent Gözkân *This article is written in Turkish. Tüm zamanların en yüksek düşünce anıtlarından biri olan Saf Aklın Eleştirisi’nin  (SAE ) “ne” üzerine...

Written by:

6 February 2022 / Comments Off on From the ‘Critique of Pure Reason’ to the Ground of Morality

Immanuel’s Faith

13 January 2022 Author: Seniye Tilev *This article is written in Turkish. Kant’ın din üzerine görüşleri belki de Kritik felsefesinin en tartışmalı, uzlaşıdan en uzak olunan kısmını teşkil...

Written by:

13 January 2022 / Comments Off on Immanuel’s Faith

How Close We Are To The Cosmopolitanism in Kant’s Philosophy?

13 December 2021 *This article is written in Turkish. Author: Berfin Kart “Dünya vatandaşlığı hukuku, evrensel konukluk (misafirlik) koşulları ile sınırlandırılmalıdır” (Kant 1984: 241)...

Written by:

13 December 2021 / Comments Off on How Close We Are To The Cosmopolitanism in Kant’s Philosophy?

How to understand Kant: Realism and Constructivism in Moral Philosophy

8 November 2021 Author: Umut Eldem *This article is written in Turkish. Son yıllarda Kant literatüründe, özellikle de ahlak felsefesi alanında süregiden önemli bir tartışma mevcut. Bu...

Written by:

8 November 2021 / Comments Off on How to understand Kant: Realism and Constructivism in Moral Philosophy

“Freedom has Hands”: Kant and Voluntary Servitude

8 October 2021 Author: Toros Güneş Esgün *This article is written in Turkish.              “Elleri var özgürlüğün, Gözleri,...

Written by:

8 October 2021 / Comments Off on “Freedom has Hands”: Kant and Voluntary Servitude

What do you know about Kant’s political philosophy? Or, on the Significance of History, Geography, and Anthropology for Social and Political Thought

8 October 2021 Author: Dilek Hüseyinzadegan *This article is written in Turkish. Yirminci (ve yirmi birinci) yüzyıl ana akım toplum ve siyaset teorilerinde önemli bir yer tutan ve farklı yorumlara...

Written by:

8 October 2021 / Comments Off on What do you know about Kant’s political philosophy? Or, on the Significance of History, Geography, and Anthropology for Social and Political Thought