“I’m thinking, therefore I’m free”: whatever happened to Kant’s cogito?

18 June 2021 *This article is written in Turkish. Author: Uygar Abacı Kant, aşkınsal veya numenal özgürlüğü, negatif anlamda, tüm görüngüsel (fenomenal) nedenselliklerden, ki bunlar...

Written by:

18 June 2021 / Comments Off on “I’m thinking, therefore I’m free”: whatever happened to Kant’s cogito?

‘’ Wir denken selten bei dem Licht an Finsternis…’’ (…Bizler ışıkta, karanlığı nadiren düşünürüz…)

12 June 2021 -Immanuel Kant* *This article is written in Turkish. Author: Eric Rose Bir düşünürün, ortak düşünce biçimi içerisinden çıkarak bize yeni bir düşünce biçimi verdiği...

Written by:

12 June 2021 / Comments Off on ‘’ Wir denken selten bei dem Licht an Finsternis…’’ (…Bizler ışıkta, karanlığı nadiren düşünürüz…)

Notes on Kantian Ethics: Why Kantian Ethics?[1]

17 April 2021 *This article is written in Turkish. Author: Harun Tepe Kant etiğini anlattığım ders ve konuşmalarıma çoğunlukla bu soruyla başlarım. Bunun da çok yalın ve sıkça...

Written by:

17 April 2021 / Comments Off on Notes on Kantian Ethics: Why Kantian Ethics?[1]

Online Interview with K24

16 April 2021 K24 editörlerinden Mesut Varlık ile yönetim kurulumuz online bir söyleşi için buluştu. Söyleşiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:...

Written by:

16 April 2021 / Comments Off on Online Interview with K24

What couldn’t Kant Achive?

16 April 2021 *This article is written in Turkish. Author: Ahmet Ayhan Çitil Bildiğimiz Kant, felsefeyi yeni bir mecraya sokan Kant, son iki yüzyıldır düşünceleriyle irtibat kurmadan felsefe...

Written by:

16 April 2021 / Comments Off on What couldn’t Kant Achive?

Remembrance Message from Ioanna Kuçuradi on the Anniversary of Kant’s Death

16 April 2021 IMMANUEL KANT (24.4.1724-12.2.1804) 217. ölüm yıldönümünde Kant’ı anmak için, Kant’ın ve Felsefe tarihinde yeni görme imkânları açmış filozofların bir özelliğine...

Written by:

16 April 2021 / Comments Off on Remembrance Message from Ioanna Kuçuradi on the Anniversary of Kant’s Death

Immanuel Kant-Marcus Herz Correspondence (21 February 1772)

16 April 2021 Translation: Kaan H. Ökten (MSGSÜ) AA 10: 129 1 Pek Necip Efendim, Değerli Dostum, Şayet size hiçbir cevap yazmayışım hususunda bana kırgınlık duyuyorsanız, bunda bana...

Written by:

16 April 2021 / Comments Off on Immanuel Kant-Marcus Herz Correspondence (21 February 1772)

Interview (Kualia Analytic Philosophy Journal/ Eric Rose and Gamze Keskin)

16 April 2021 Kualia Analitik Felsefe Dergisi’nde Türkiye Kant Topluluğu’na da değinilen Eric Rose ile Gamze Keskin arasında gerçekleşen Modern Dönemde Kant’a Dair: Türkiye Kant...

Written by:

16 April 2021 / Comments Off on Interview (Kualia Analytic Philosophy Journal/ Eric Rose and Gamze Keskin)

We Commemorated the 250th Anniversary of Kant’s Dissertation (1770) with an Online Event

15 April 2021 Kant’ın 1770 yılında yayınlanan Immanuel Kant’ın “De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis” (1770) başlıklı profesörlük takdim tezinin...

Written by:

15 April 2021 / Comments Off on We Commemorated the 250th Anniversary of Kant’s Dissertation (1770) with an Online Event

Kant’s Position in the History of Philosophy According to a Conceptual Selection

15 April 2021 *This article is written in Turkish. Author: Lale Levin Basut Felsefe tarihindeki temel kavramların ve soruların izini sürdüğümüzde, bunların düşünürler tarafından ilk...

Written by:

15 April 2021 / Comments Off on Kant’s Position in the History of Philosophy According to a Conceptual Selection